Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / EU kaster millioner ut...
© nn

EU kaster millioner ut i arbeidsløshet

Uttalelse fra Nei til EUs styre 30.05.10:

EUs måte å løse krisen i Eurosonen på, går først og fremst ut over vanlige mennesker.

Kjøpekraft inndras nå over hele Europa. Det vil føre til at millioner vil bli arbeidsløse, velferdsytelser kuttes og offentlig sektor rammes. Sosiale forskjeller øker, og fattigdommen forsterkes. Alt dette skjer paradoksalt nok i EUs ”fattigdomsår”.

EU-kommisjonens president Barroso står nå hardt på at det EU trenger er en fullverdig felles økonomisk union for alle de 27 landene, og flere EU-ledere har uttalt seg i samme retning. De går inn for å løse den økonomiske krisen ved å ta enda et skritt i overnasjonal retning, og overføre enda mer makt fra nasjonalstatene til EUs fellesorganer. Dagens eurokrise brukes også som argument for at landenes statsbudsjetter må under sterkere EU-kontroll.

EUs linje har historisk sett vært å svare på kriser med økt overnasjonalitet. Det skjer selv om befolkningene har protestert og stemt mot elitens ideer i folkeavstemminger. Nå settes også Sverige, Danmark og Storbritannia og alle medlemsland som har forsvart nasjonal selvråderett over økonomien under press.

Krisen i Eurosonen viser hvor uegnet pengeunionen er for land med svært ulike økonomier, og hindrer dem i tillegg i å føre motkonjunkturpolitikk. Det norske folk kan være takknemlig for at Norge har denne friheten og at vi står utenfor den europeiske unionen. Samtidig må vi stille oss solidariske med de fattige og arbeidsløse i EU, og forsvare faglige rettigheter og gode velferdsordninger.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook