Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / EU går på helsa løs!
Stetoskop

EU går på helsa løs!

Uttalelse fra Nei til EUs styre 19.-20.01.06:

Nei til EU utfordrer pasientorganisasjonene og fagbevegelsen:

I arbeidet med utformingen av EUs tjenestedirektiv kjempet mange en hard kamp for at helseområdet ikke skulle være en del av det omstridte direktivet. Etter mye press ble helsetjenester tatt ut under behandlingen i EU-parlamentet, noe mange så på som en viktig delseier. Tross denne motstanden har EU-kommisjonen jobbet parallelt, og utformer nå egne regler som vil sikre fri flyt av helsetjenester over landegrensene. Nei til EU reagerer kraftig på at EU nok en gang prøver å ta upopulære vedtak inn bakdøra.

Nei til EU ser at mye er fortsatt uklart rundt dette regelverket, men det viktigste ligger klart: Helstjenester skal behandles på lik linje med alle andre tjenester. Altså går EUs leveregel nummer en om fri flyt foran nasjonenes suverenitet til å utforme sin egen helsepolitikk.

Det at EU nå satser på en separat behandling av helsepolitikken, viser at EU-kommisjonen ikke ser noen hinder for å nå sitt mål om fri flyt. Grensekryssende helsetjenester og økt pasientmobilitet er grunnsteinene i det nye regelverket, som blant annet fører til at utenlandske helsefirmaer får etablere seg i Norge. Nei til EU frykter at dette kan gå utover sentrale verdier i norske helsesektor som pasientsikkerhet og prinsippet om lik og tilnærmet gratis adgang til helsetjenester.

Som EØS-medlem har Norge nå mulighet til å komme med sin høringsuttalelse, og Helse og Omsorgsdepartementet har frist til den 31.januar på å komme med sitt høringssvar. I den anledning har flere tunge aktører i Norge vist sin skepsis til det nye regleverket, deriblant Sosial og Helsedirektoratet, Helseforetakene og Den norske lægeforening.

Legeforeningen uttaler en bekymring for konsekvensene dersom den økte pasientmobiliteten gjennomføres ukritisk, noe som kan ramme sykehusstrukturen uheldig og ukontrollert. LO påpeker på sin side at EUs nye regler ikke må føre til at kvinners helseproblemer blir nedprioritert. Nei til EU ser også med bekymring på konsekvensene for helsetilbudet til eldre, kroniske syke og de med et komplekst sykdomsbilde. I tillegg knyttes det usikkerhet rundt hva som vil skje med forsikringsordninger og erstatning ved pasientskader – og finansiering.

Nei til EU mener at slaget om helsesektoren vil være en av de viktigste EU-politiske sakene i tiden fremover. Som EØS-land vil regelverket som EU bestemmer seg for også bli gjeldende i Norge. Nei til EU deler bekymringene rundt det nye regelverket og krever derfor at Helseminister Brustad sørger for at EU ikke går på helsa løs og undergraver det norske helsesystemet.

Les mer om EU og mat, miljø og helse i vår kunnskapsbank

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook