Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / - EU er blind for inte...
© Tori Aarseth

Bård Lahn og Jan Olav Andersen. 

- EU er blind for internasjonale arbeidstakerrettigheter

- Sosiale dumping er for EU et bevisst virkemiddel for å sette lønn og faglige standarder under press. 

Kraftsalven kommer fra Jan Olav Andersen, forhandlingsleder i EL & IT Forbundet, som var første innleder på Nei til EUs store jubileumsseminar i dag på Møtesenterets Ingeniørenes hus i Oslo.

- EU arbeider systematisk for å skape mer konkurranse. Liberalisering og konkurransetenkning har drevet frem privatisering på områder som før ble ansett som offentlige anliggender. Konsekvenser er mer usikre arbeidsplasser og større utrygghet, forteller Andersen.

Han fremhevet hvordan EU-domstolens praksis underbygger denne utviklingen. Forsøkene på å stanse sosial dumping og grov forskjellsbehandling blir dømt ulovlig. Andersen trakk også frem forskning på utviklingen i EØS-området, som dokumenterer at liberaliseringen har fremmet en konkurransemodell basert på press mot lønn og rettigheter, ikke nyskaping og økt effektivitet. 

Muligheter – hvis det er vilje

Andersen mener situasjon for arbeidsfolk i EU er dramatisk:

- EU angriper arbeidstakerrettigheter i alle sine medlemsland. Fagbevegelsen i EU står med brukket rygg. EØS begrenser det norske handlingsrommet, avtalen knytter osstil det som drar i feil retning. Vi har i dag større handlingsrom til å påvirke internasjonale arbeidstakerrettigheter, enn vi har på hjemmebane i og med EØS-avtalen.

Han fortsetter:

- Kampen i WTO og IMF står om fri flyt skal overordnes alle andre hensyn. Dette er kjernen i EUs indre marked. Utenfor EU har Norge adgang til å innta andre posisjoner, hvis det er politisk vilje. En svensk regjering kan ikke gå en annen vei enn det som er EUs felles posisjon.

Han trekker frem det norske kravet om at det skal være forpliktende bestemmelser om arbeidstakerrettigheter i de handelsavtalene EFTA – samarbeidet med blant andre Norge, Island og Sveits, forhandler frem med land over hele verden.

Andersen mener Norge også gjør en forskjell i FNs arbeidslivsorganisasjon ILO.

- EU er blind på ILO-øyet. ILO-konvensjoner er nesten aldri nevnt eller hensynstatt. Det er påfallende at den globale standarden for arbeidstakerrettigheter ikke gjenspeiles i EUs lovverk og rettspraksis, sier Andersen og beskriver Norges rolle slik:

- Norge er en pådriver for å øke statusen til og finansiering av ILO. Mens EU opptrer som en blokk, har Norge selvsagt en selvstendig stemme i ILO. Norge i en rekke saker funnet sammen med grupperinger i ILO som fremmer arbeidstakersiden.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook