Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Ett år siden folket sa...

Nei til EUs leder, Heming Olaussen

Ett år siden folket sa nei til EU-grunnloven

I månedsskiftet mai/juni vil det være ett år siden først det franske, så det nederlandske folkeflertallet sa nei til forslaget til grunnlov for EU.

Dette nei-et endra den politiske situasjonen, både i EU og i Norge. I Norge har vi siden juni i fjor hatt et stort nei-forsprang; Alle meningsmålinger siden juni 05 har vist minst 10% nei-forsprang. I mai 06 er forspranget på 17%. Det norske folk avviser EU-medlemskap for Norge.

Samtidig har EU vært i krise og villrede siden folkenes nei. I disse dager gjenopptar imidlertid EU-eliten ideen om å - restaurere EU-grunnloven - i det EU-president Barosso ønsker å bruke det kommende 50-års jubileet i 2007 for Roma-traktaten til å relansere grunnlovsforslaget i 2008. Rett nok under et nytt navn. I mellomtiden søkes det løsninger for ytterligere maktoverføringer til Brussel fra medlemsstatene. Særlig skal handlekraftig anti-terrorpolitikk, kriminalitetsbekjempelse og miljøpolitikk overbevise de ytterst skeptiske EU-innbyggerne om at EU likevel er løsningen.

Nei til EU konstaterer at eliten i EU, akkurat som ja-eliten her hjemme, aldri tar et nei for et nei. Bare som en omvei til et allerede fastlagt mål; Mer sentralisering, økt overnasjonalitet og mer markedsmakt. Nei til EU vil fastholde vår motstand mot EU på dette grunnlaget og styrke vår innsats mot EU-medlemskap og EU-tilpasning. Vi vil søke å bygge stadig sterkere allianser med folkelige krefter i Norge og i EU for å sikre en annen samfunnsutvikling, basert på folkestyre og velferdsstat, en reelt bærekraftig utvikling og kontroll over egne naturressurser.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook