Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Et helsedirektiv til å...

Et helsedirektiv til å leve med?

Uttalelse fra Nei til EUs styremøte 1.-2. juni 2007.

En test på Regjeringens "aktive Europapolitikk".

Forsøket på å nok en gang legge helsetjenester inn i EUs tjenestedirektiv havarerte i EU-parlamentet 25. mai. Men iveren for et felles helseregelverk er fortsatt stor. EU-parlamentet sendte derfor på samme parlamentsmøte sin bestilling til EU-kommisjonen; et helsedirektiv som skal legge til rette for en friere flyt av pasienter.

Regjeringen sendte 31. januar sitt høringssvar til Brussel. I høringsuttalelsen signaliseres det at den norske regjeringen ikke har noen prinsipielle motforestillinger mot at helsedirektivet blir en del av EØS. I tillegg kommer helseminister Brustad med en rekke ønsker til hva som bør være ivaretatt i den endelige direktivteksten. Til tross for norske ønsker og mange motforestillinger fra europeisk fagbevegelse har EU-kommisjonen oppsummert høringsrunden som en klar støtte til videre liberalisering av helsesektoren.

Gjennom Soria Moria-erklæringen og påfølgende stortingsmelding 23 har Regjeringen signalisert et taktskifte i norsk Europapolitikk. Med en ambisjon om å bruke alle muligheter vi har gjennom EØS-avtalen til å påvirke EUs framtidige politikk, blir kampen om innholdet i det endelige direktivforslaget en test på Regjeringens "aktive Europapolitikk".

Den skandinaviske velferdsmodellen og det norske helsevesenet er verdt å kjempe for. Nei til EU maner derfor til et bredt samarbeid med fagforeninger og pasientorganisasjoner slik at man får et helsedirektiv det går an å leve med. Fagmiljøene må gå foran og vise vei for Regjeringen. En aktiv Europapolitikk betyr at fagforeninger og pasientorganisasjoner - ved å samarbeide med tilsvarende i EU - kan bidra til at norske interesser blir ivaretatt ved utarbeidelsen av direktivforslaget.

Stortinget har nettopp vedtatt enstemmig å oppfordre Regjeringen til å "gi støtte til organisasjoner som har bruk for å bygge nettverk innad i EU" med sikte på å påvirke beslutninger.

Nei til EU forventer at Regjeringen viser ansvar og handlekraft i arbeidet med EUs helsedirektiv. Norge må delta på alle arenaer der vi kan bidra til at EUs helsedirektiv ikke blir utformet på basis av et syn der helsetjenester sees på primært som en salgsvare i et marked.

For info og kommentarer:
Torunn K. Husvik, nestleder Nei til EU
41624420

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook