Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / ESA angriper miljøavgift
Leder Heming Olaussen taler til Nei til EUs Landsmøte 2006

ESA angriper miljøavgift

ESA mener grunnavgiften for engangsemballasje forskjellsbehandler utenlandske produsenter som vil selge sine drikkevarer på bokser og engangsflasker her til lands. Og det er i strid med den frie vareflyten, kan ESA fortelle oss. Men poenget med avgiften er jo nettopp å begrense bruken av energisløsende og avfallsskapende engangsemballasje. Avgiften har vært en suksess, og Norge er blant de landene i verden med høyest gjenbruk av drikkeflaskene.

Hvis avgiften fjernes, vil det bli lønnsomt for de store bryggeriene å investere i utstyr som tapper på engangsemballasje, og ikke returflasker som i dag. Kapasiteten på disse maskinene er så stor at det ikke er nødvendig med produksjon andre steder enn de sentrale bryggeriene. I EU-landet Sverige ble tilsvarende avgift fjernet for noen år siden, og der tappes nå nesten alle drikkevarer på engangsemballasje. ESAs pålegg vil altså gi økt miljøbelastning både ved at avfallsmengden blir større og ved at det blir langt mer transport av drikkevarene enn i dag.

Avgiften er også god næringspolitikk, ettersom den bremser sentraliseringen i bryggerinæringen. Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund har anslått at opp mot 1500 arbeidsplasser kan gå tapt hvis avgiften forsvinner. For regionale bryggerier som Farris i Larvik, CB i Kristiansand, Ringnes i Agder-fylkene, Dahls i Trondheim og Borg i Sarpsborg kan dette bety kroken på døra.

Det var Stoltenberg-regjeringen selv som gjeninnførte denne miljøavgiften. Både av hensynet til miljø og arbeidsplasser må regjeringen kontant avvise ESAs pålegg om å fjerne avgiften. Det blir ikke første gang Norge må kjempe mot ESAs ensidige konkurransekrav for EFTA-domstolen. Det eneste ”gode” i denne saken er at den avslører for all verden hvordan EUs konkurranseregelverk oppfattes som helt overordna alt snakk om miljø- og klimahensyn som EU ellers holder seg med. ESA oppfatter det i hvert fall åpenbart slik at miljøhensyn er noe man først tar etter at konkurranselovgivningen er overholdt. Avslørende. Og pinlig for de på ja-siden som ligger flatt i nesegrus beundring for ”EU som miljøets beste kompis”.

Heming Olaussen

Leder Nei til EU

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook