Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / – Erna Solberg snakker...
Binære tall
© NIMATARADJI photography

– Erna Solberg snakker med to tunger

– Hvis Erna Solberg virkelig mener det hun tidligere har uttalt om personvern og overvåkning, er det ubegripelig at hun insisterer på å danse etter EUs datalagringspipe, sier Nei til EUs leder Heming Olaussen.

Datalagringsdirektivet kommer opp som en het potet på Høyres landsmøte denne helgen. Motstanden mot direktivet er bred og omfattende, også i Høyre. Et stort flertall av høringsuttalelsene – inkludert Datatilsynet – advarer sterkt mot direktivet. Likevel ser det ut til at partiledelsen, med Erna Solberg i spissen, ønsker å åpne opp for at vi alle skal bli overvåket 24 timer i døgnet.

– Så sent som i fjor sommer stod Erna Solberg fram som en forsvarer av personvernet. På sin egen blogg advarte hun mot det overvåkningssamfunnet hun nå ønsker å si ja til. At Høyres partileder hopper når EU sier hopp, er kanskje ingen nyhet, men jeg er forbauset over at hun så til de grader er villig til å gå på akkord med prinsippene om personvern, fremholder Olaussen.

12. juni i fjor skrev Erna Solberg på sin blogg at «særlig summen av all datalagring gir grunn til bekymring. Helseregister, skattelister, telefonkatalogen, for å nevne noen eksempler. Medienes muligheter for å publisere sensitive data gjennom nettet er også radikalt øket. Datatilsynet har i sine mange årsmeldinger advart mot utviklingen, og det er god grunn til å ta disse på alvor.» Innlegget tok utgangspunkt i saken der Forsvarets sikkerhetstjeneste ble etterforsket og mistenkt for å gå utover sitt mandat når det gjelder overvåkning.

Hun rettet skarp kritikk mot regjeringen, som etter hennes mening ikke tok personvernet alvorlig nok, og understreket at «(...) i et bredere perspektiv så mener jeg det er maktpåliggende å øke det generelle fokuset på personvernet i en tid hvor ny teknologi øker mulighetene for overvåkning dramatisk. Samtidig skal vi ikke være naive overfor trusler som f. eks organisert kriminalitet og terrorisme representerer, for ikke å glemme hvilke farer som ligger i den enorme mengden personopplysninger som lagres digitalt.»

Erna Solberg mente sågar at «Politisk har vi et ansvar for å sørge for et system som ivaretar personvernet. Eksempelvis gjøre det lettere for den enkelte borger å reservere seg mot å bli registrert, begrense antall personlige opplysninger til et minimum, samt sørge for at det blir enklere å oppdage misbruk, f. eks ved innføre loggføring av de personer som er innom personregistre. Ikke minst er dette viktig i forhold til datalagringsdirektivet.»

Høyres leder konkluderte med at «all utøvelse av overvåkning fra myndighetene garanterer effektiv domstolsgodkjennelse».

– Det er, for å si det pent, oppsiktsvekkende at disse synspunktene kan danne grunnlag for å si ja det overvåkningsregimet som datalagringsdirektivet vil innebære. Direktivet vil medføre at vanlige, lovlydige borgere blir overvåket døgnet rundt. I denne saken taler Erna Solberg med to tunger. At Høyres leder sier ja til alt som kommer fra EU, er ingen politisk bombe. Men hva skal vi med norske politikere hvis de ikke våger å stå for det de faktisk mener? Er Erna Solbergs så redd for at EØS-avtalen skal gi EU rett til å hevne seg utover all rimelighet? Da har både hun og Norge et problem, avslutter nei-leder Heming Olaussen.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook