Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Er EU = EØS?

Er EU = EØS?

Leserbrev av Heming Olaussen i Nationen 02.09.09: Noen synes å sveve i den villfarelse at norsk EU-medlemskap mer eller mindre er det samme som EØS-avtalen.

Andre, spesielt på ja-sida, har gjort det til en dyd å desinformere om forholdet mellom medlemskap og EØS-avtale. Derfra heter det at ”EØS = EU-medlemskap minus stemmerett”. Når dette blir tilbakevist, nekter ja-folk å forholde seg til fakta, men bare kjører denne plata om att og om att att, som om løgn som gjentas mange nok ganger blir til sannhet.

Lederen av Arena (Univ. I Oslo), professor Erik O. Eriksen er en av disse. Høyre gjør det støtt. Europabevegelsens leder Paal Frisvold har nærmest gjort dette til sitt retoriske varemerke, der han hamrer løs på EØS – ikke for avtalens konsekvenser for det norske folk, fagbevegelsen, mattrygghet, postombæring, personvern, forbrukergarantier eller nasjonal kontroll med helsetjenester. Kun som et argument for norsk EU-medlemskap. Da er det til gjengjeld ikke måte på hvilken innflytelse som venter Norge med under 5 millioner innbyggere og vel 1 % stemmevekt i EU-systemet.Der Norges sjølstendige stemme og innflytelse i FN, i verdenssamfunnet, i klimaforhandlinger osv. nærmest blir latterliggjort av ja-sida, vil vi plutselig bli en kjempe bare vi kommer innenfor EU-porten. Det er lite troverdig.

Når nei-sida påpeker det begrensa omfanget av EU-lovgivning, direktiver osv. som Norge må forholde seg til av det som totalt vedtas i EU, så nekter Eriksen, Frisvold osv. å ta poenget. De kan ikke tilbakevise fakta, så de nekter bare å svare eller kommentere det. Nei til EU har, på basis av offisiell statistikk, påpekt at EU i perioden 1997-2007 vedtok i alt 44074 rettsakter. Totalt 4004 ble tatt inn i norsk lov. Hvordan rimer dette med de stadige påstandene fra Grete Berget, Nikolai Astrup, Eriksen og andre om at ”Norge er 80 (noen sier til og med 90) prosent medlem av EU”?

Mener ja-sida virkelig at norsk utenrikspolitikk fastlegges i Brussel bare fordi Norge samarbeider med og forholder seg til EU? Hva med norsk landsbruks- og fiskeripolitikk? Handelsavtaler med 3.land? Norsk forsvarspolitikk, sosialpolitikk, rente- og avgiftspolitikk? Sånn kunne jeg fortsette. På den andre siden er det et faktum at for EU-landet Tyskland fastsettes 84 % av alle lover av EU. Tilsvarende tall for Danmark (med sine unntak, bl.a. innen Euro-samarbeidet, forsvars-, og justispolitikk) er mellom 65 og 80 %, ifølge de danske forskerne Søren Dosenrode (Aalborg Universitet) og Marlene Wind (København Univ.).

Altså: Norge er sjølsagt langt mindre integrert i EU enn noe EU-medlemsland. Det er tross alt himmelvid forskjell på EØS-avtale og EU-medlemskap. Norge implementerer ca. 10 % av EUs lovgivning. Det ville raskt stige til tysk nivå ved norsk EU-medlemskap. Det er all grunn til å være mot norsk EU-medlemskap på basis av et forsvar av det norske folkestyret. En helt annen sak er det at det nettopp er ja-siden som ønsker å tilpasse oss mest mulig og fortest mulig til EU gjennom EØS-avtalen og andre bindinger. Slik at deres udokumenterte påstander kan bli til sjøloppfyllende profetier. Derfor er det bra at EØS nå for første gang skal evalueres.

Vi trenger mindre, ikke mer EØS. Og vi trenger absolutt ikke EU-medlemskap.

Heming Olaussen

leder, Nei til EU

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook