Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / eos_pluss

eos_pluss

Pressemelding fra Nei til EU. Nei til EU om stortingsmeldingen "EØS pluss".

Regjeringen presenterer fredag 16. juni stortingsmeldingen "EØS pluss" om Norges Europapolitikk.

- Meldingen åpner dessverre ikke opp for den brede debatten Norge trenger om vårt forhold til EU gjennom EØS-avtalen, sier Nei til EU-leder Heming Olaussen. Han er likevel positiv til regjeringens intensjon om bedre å ivareta vitale norske interesser overfor EU.

- Norske interesser er på kollisjonskurs med EU i en rekke saker, som for eksempel hjemfallssaken. Denne interessemotsetningen må føre til en bred, offentlig debatt om hvordan Norge best kan ivareta sine interesser i forhold til EU. Regjeringens varslede åpenhet i EU-spørsmål må også inkludere en åpen debatt om de virkelig vanskelige spørsmålene, påpeker Nei til EU-lederen.

Meldingen styrer unna de grunnleggende problemstillingene i Europapolitikken, men den inneholder også flere tiltak og målsetninger som Nei til EU støtter. Målsetningen om å være tidlig ute og ta tydelige standpunkt i forhold til EUs beslutningsprosesser er god. Nei til EU er også positiv til at deltagelsen i ekspertkomiteer og arbeidsgrupper skal gjennomgås, og at regjeringen vil styrke dialogen med Europaparlamentet.

- Det er veldig bra at regjeringen inntar en mer offensiv posisjon for å påvirke EU, spesielt for å forhindre at EU presser på Norge en uønsket politikk, sier Olaussen.

Regjeringen varsler økt fokus på hvordan endringer i EU påvirker Norges handlingsrom i håndtering av EU/EØS-saker, men meldingen drøfter ikke betingelsene for å bruke vetoretten innenfor EØS.

- Dette er et omstridt og viktig tema i EØS-debatten, og det er derfor svært beklagelig at regjeringen ikke tar det opp, kritiserer Olaussen. Han viser til at regjeringen i EØS allerede neste år sannsynligvis må ta stilling til EUs kontroversielle tjenestedirektiv. Nei-lederen mener også at overvåkingsorganet ESA bør settes under kritisk debatt i forbindelse med meldingen.

Nei til EU vil prøve å bøte på noen av svakhetene i stortingsmeldingen, ved å lage en tilleggsmelding - "EØS pluss/minus" - fram mot høstens stortingsbehandling av "EØS pluss". Nei til EUs tilleggsmelding vil spesielt drøfte ulike sider ved EØS-avtalen og Schengen, slik at Stortinget kan ha et best mulig grunnlag for å debattere disse spørsmålene.

Kontakt: Nei til EUs leder Heming Olaussen er tilgjengelig for kommentar på tlf. 90 15 58 94.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook