Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / EØS-utredning - brev t...

EØS-utredning - brev til partiene som stiller til valg høsten -09

Nei til EU har arbeidet lenge for å få en utredning av EØS avtalen. Mange ulike organisasjoner støtter kravet.Dette brevet er sendt til de politiske partiene som stiller til valg i 2009. De oppfordres til å følge opp ønsket om en utredning.

SPØRSMÅLET OM EØS-UTREDNING - IKKE STOPP PÅ HALVVEIEN

Nei til EUs ønske om en gjennomgang av EØS-avtalen har etter hvert fått bred støtte, bl.a. fra LO, fra flere partier og organisasjoner, både på nei- og ja-siden i EU-debatten, og på lederplass i toneangivende medier.

Det er svært gledelig at kravet om å gjennomgå erfaringene med EØS nå blir en realitet, etter at Stortinget i sin behandling av Utenriksmeldingen (St.mld. nr. 15) i juni slo fast at ”det kan være naturlig å lage en utredning om hvordan EØS-avtalen har fungert i sine første 15 år, og hvordan man kan møte de utfordringer avtalen nå står overfor”.

Dette må ikke bli et halvgjort arbeid. Skal man evaluere EØS, må effekten av avtalen sees opp mot hva alternativene kunne betydd. Før 1994 hadde Norge en ren frihandelsavtale med EU. Hva ville den ha gitt i forhold til EØS? Hva slags alternativ avtale bør Norge inngå med EU, dersom vi legger vekk EØS slik vi kjenner den i dag? Hva er mest i Norges interesse?

De partiene som ser EØS-avtalen som en varig løsning bør være ekstra interessert i å fjerne de problematiske sidene ved den. Det er neppe interessant for EU å gå inn i forhandlinger hvis det offisielle Norge tviholder på at det ikke fins noe annet alternativ til EØS-avtalen enn EU-medlemskap.

Spørsmålet er imidlertid hva slags gjennomgang vi får? Hva skal gjennomgås – og av hvem?

Nei til EU vil anmode de politiske partiene om å følge Henrik Ibsens ord om å ”gjøre tingene fullt og helt – ikke stykkevis og delt”.

Nei til EU vil be Deres parti ta stilling til, og svare oss før valget, på følgende spørsmål knyttet til den utredning vi nå har i vente:

  1. Er partiet enig i at det er viktig at en slik utredning bør foretas på en måte som har allmenn tillit, og som gjør at alle aktører i norsk EU-debatt vil kunne basere seg på et – så langt mulig – omforent fakta- og analysegrunnlag for den videre debatt om EØS?
  2. Er partiet enig i at det beste vil være om et uavhengig utvalg foretar den nødvendige gjennomgang av avtalen? Gjerne i form av et NOU?
  3. Er partiet enig i at den som foretar utredningen må ta for seg ALLE sider ved EØS-avtalen; dens historikk og forutsetninger, dens faktiske virkemåte, dens økonomiske og ikke-økonomiske konsekvenser, alle sider ved vetoretten, og – alternativene til EØS?
  4. Vil partiet forplikte seg til å gå inn for å fremme sitt syn i (eventuelle) kommende regjeringsforhandlinger?

Nei til EU mener ansvarlige partier må ta høyde for at situasjonen har endret seg vesentlig siden 1994, og at en begrenset gjennomgang av EØS ikke vil kunne gi noe fullgodt svar på Norges behov for nasjonal kontroll og styring i eget land, kombinert med behovet for ryddige og gode handels- og samarbeidsforhold med våre naboland og handelspartnere.

Også av hensynet til en reell demokratisk og åpen debatt mener vi at alternativene til EØS nå må utredes og legges fram for Stortinget og offentligheten.

Vi ber om svar fra Deres parti snarest mulig, og seinest innen 1.8.09.

Heming Olaussen

Leder, Nei til EU

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook