Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / EØS truer verdien av p...

EØS truer verdien av petroleumsressoursene

EU-kommisjonen har anlagt sak mot flere oljeselskap som er rettigshetshavere på gassfeltene på norsk sokkel. Selskapene risikerer bøter på mange milliarder kroner fordi salget av gassen til kontinentet har skjedd på samordnet måte gjennom Gassforhandlingsutvalget (GFU). Kommisjonen hevdet at dette er i strid med EØS-avtalens §53 som forbyr samarbeide mellom leverandører som hindrer konkurranse.

Selskapene er pålagt å selge gassen gjennom GFU av den norske staten, og staten vil derfor i siste omgang bli ansvarlig for bøtene.

EU-kommisjonens målsetting er å få prisen på norsk gass ned. Samtidig vil kommisjonen gjennom milliardbøtene inndra til fordel for EU vesentlige verdier som er oppnådd ved salg av olje og gass fra norsk sokkel.

EU har også utferdiget et direktiv om gassalg som først og fremmest rammer Norge. Direktivet har nylig passert EØS-komitéen og vil snart være norsk lov. Her blir den norske stat pålagt å åpne sine gassrørledninger for alle som har gass å selge. Målsettingen er at det ikke bare skal oppnås konkurranse mellom ulike gassfelt på norsk sokkel – ulike rettighetshavere i samme felt skal også konkurrere om salg av leveringsavtaler med garanterte priser.

Utbyggingen av gassfeltene på norsk sokkel har krevd og vil fortsatt kreve enorme investeringer. Ikke minst er de lange rørledningene fram til kontinentet kostbare. Det er den norske staten som i all hovedsak har båret disse investeringene. Langsiktige leveranseavtaler til garanterte priser er helt nødvendige for at slike investeringer kan beholde sin verdi.

EU-kommisjonens angrep på det norske gassalget truer i virkeligheten verdien av hele den norske petroleumsformuen.

Nei til EU krever at Stortinget og Regjeringa viser handlekraft i forhold til EU og tar skritt til å beskytte verdien av gassen og de investeringer som er foretatt for å utvinne og transportere den.

EØS-avtalen utgjør den viktigste hindring for en forsvarlig forvaltning av våre petroleumsressurser. Dette må bringes til opphør.

Uttalelse fra rådsmøtet i Nei til EU 6.-7. oktober.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook