Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / EØS truer norske ressu...

EØS truer norske ressurser

Nei til EU krever at norske myndigheter forsvarer næringsgrunnlaget vårt.

NTEU krever at norske myndigheter forsvarer næringsgrunnlaget vårt. Regjering og Storting må si nei til direktiver som svekker norsk næringsliv. Myndighetene må gå mot ESAs tolkninger av EØS-avtalen når organet vil forby tiltak og ordninger som, uten å diskriminere EU-borgere, tar vare på mulighetene for en samfunnsmessig forvaltning av våre viktigste ressurser.

Det må treffes mottiltak mot EUs framstøt for å straffe oljeselskaper for å ha forholdt seg til norsk lov.

Det blei tidlig klart at EØS-avtalen ville få betydningen for den statlige forvaltningen av energiressursene. Norge gikk med på å fjerne alle bestemmelser i lovgivningen som ga norske borgere eller norske bedrifter enerett til å eie eller drive slik virksomhet.

Men EU er ikke fornøyd med det. Statsdrift og statlig eierskap er en uting etter EU-organenes oppfatning. Statlig hjemfallsrett virker konkurransevridende når staten selv eier kraftverk. Organisert salg av norsk gass gjennom Gassforhandlingsutvalget (GFU) innebærer ulovlig prissamarbeide. Hjemfallsretten må bort. Kraftverkene skal eies privat og drives rent kommersielt. GFU er allerede borte. Oljeselskapene som etter statlig pålegg har solgt gassen på denne måten, trues med bøter på titalls milliarder. For framtida skal alle konkurrere mot alle om salg på kortsiktige kontrakter til lave priser.

Konsekvensene er tydelige. Norske bedrifter må stille bak i køen for oppdrag offshore. Prisen på gass tvinges nedover. Langsiktige leveringsavtaler skal bort. Store verdier som hittil er oppnådd ved olje- og gassutvinningen inndras til fordel for EU-kassen.

Prisen på strøm til private og industrien presses opp. Den fordel norsk kraftkrevende industri har hatt av langsiktige avtaler og billig strøm fjernes.

Vårt livsgrunnlag er bygd på råderetten over naturressursene. Det er denne råderetten EU vil ta fra oss med EØS-avtalen som redskap.

Vedtatt på Nei til EUs landsmøte 2001.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook