Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / – EØS-rett er økonomis...

– EØS-rett er økonomisk rett

EFTA-domstolen og overvåkingsorganet ESAs uavhengighet fra nasjonale interesser er grunnleggende for EØS-avtalen, fastslo domstolens president Carl Baudenbacher i et foredrag i Oslo.

 

Baudenbacher var en av hovedinnlederne på konferansen «Norway in Europe» mandag denne uken, ved Universitetet i Oslo, Senter for Europarett. «EFTA-domstolens bidrag til realiseringen av et indre marked i Europa» var tittelen på foredraget, og EFTA-domstolens president fastslo tidlig at EØS-rett er økonomisk rett.

 

En annen grunnleggende side ved EØS-retten er domstolen og overvåkingsorganets uavhengighet, påpekte Baudenbacher. For å understreke denne uavhengigheten fra nasjonale interesser, etterlyste Baudenbacher et tilsvarende dommerpanel som EU har etablert etter Lisboatraktaten for oppnevnelser til EU-domstolen. Dette er regulert i Traktaten om den europeiske unions funksjonsmåte artikkel 255. Det internasjonale panelet har flere ganger avvist oppnevnelser ut fra vurderinger av egnethet, og EU-landene har da trukket kandidaten. EFTA-domstolen har bedt om at en tilsvarende ordning etableres. Dette er ikke fulgt opp av landene. Island og Liechtenstein har signalisert støtte til ordningen, fortalte Baudenbacher, men Norge holder igjen.  

 

EFTA-domstolens president var ikke mindre beskjeden enn at han fastslo at EFTA-domstolen er faktabasert og konsekvensbasert i avgjørelsene. Mens EU-domstolen kan tillate seg korte dekreter og gjerne anvender spekulasjon og fiksjon som metode resonnementene, må EFTA-domstolen argumentere konkret for å tas alvorlig, påpekte han. – Man skal trenge inn til biffen i saken, som han uttalte det, til substansen.

 

Baudenbacher erkjente at det i EFTA-domstolens tidligere år i praksis ikke ble gjort noen forskjell mellom gammel og ny EU-praksis, selv om det er rettspraksis inntil avtalens inngåelse som er formelt bindende. EFTA-domstolen følger som regel EU-domstolen, påpekte han, men ikke alltid. Han beskrev forholdet mellom EFTA-domstolen og EU-domstolen som en dialog, der forpliktelsen om homogenitet mellom EU og EØS-EFTA – det vil si lik utvikling – er en prosess der informasjonen går begge veier. Avgjørelser følger ikke bare av én enkelt tidligere avgjørelse, men som et helhetsbilde ut fra flere avgjørelser.

 

Baudenbacher ga også eksempler på påvirkning den motsatte veien, ved at EU-domstolen følger EFTA-domstolen. Han mente dette ofte skjer uten at EU-domstolen direkte viser til EFTA-domstolen, men det er også tilfeller der EFTA-domstolens avgjørelser henvises til.

– Generaladvokatene er inngangsporten, påpekte Baudenbacher. Han la til:

– Du må få dem til å forstå din tenkemåte. Derfor er det viktig å møte dem, ikke nødvendigvis betale middagen deres, men være hyggelig med dem.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook