Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / EØS-kontingent
Logo

EØS-kontingent

Uttalelse fra Rådet i Nei til EU 10.-11.2.07

Forhandlingene mellom EFTA-landene og EU om en økning i den såkalte "EØS-kontingenten" i forbindelse med EUs utvidelse med Romania og Bulgaria har stått i stampe. Norge betaler allerede 1,8 mrd. i året i EØS-kontingent. EUs krav om en økning på 500 millioner kroner er totalt uakseptabelt, noe som også er klart signalisert fra Island, som tross alt bare skal betale 4%. Norge skal dekke over 90% av forhandlingsresultatet. I prinsippet er EØS-avtalen suspendert så lenge det ikke foreligger en enighet, men vi registrerer at dette bare er pro forma.

Likevel jamrer enkelte på ja-siden seg over at det ikke "foreligger en løsning", altså at Norge ikke har gitt seg. De videreformidler ukritisk EU subjektive syn om at Norge kan "komme til å falle utenfor EUs programmer", for eksempel på utdanningssiden.

I følge Utenriksdepartementet medfører ikke dette riktighet. Nei til EU støtter UD, og lurer på hvem sitt ærend Aftenposten og andre EU-tilhengere løper når de videreformidler denne form for "informasjon" fra EU-siden i forhandlingene?

Selv om Norges hovedbistand må gis til verdens fattigste land, mener Nei til EU det er rett å gi betydelig støtte til fattige land øst i Europa. Imidlertid ser Nei til EU store fordeler ved at slik støtte gis uavhengig av EU. EU med sin manglende budsjettstyring, sitt manglende demokrati og sin korrupsjonsbefengte kultur bør ikke få hånd om mer penger fra Norge enn absolutt nødvendig. Nei til EU støtter en fast holdning fra Gahr Støre i forhandlingene: Stå i mot EUs utpressingstaktikk!

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook