Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / En parodi på EU-debatt
EU-flagget
© EU

En parodi på EU-debatt

Dagbladet 07.05.10: Heming Olaussen i tilsvar til Svein Tuastad:

Svein Tuastad, SVer i noe som kaller seg «Rogaland Ja til EU» slenger rundt seg med påstander som Dagbladet generøst gir spalteplass til 5.5. («En parodi på solidaritet»).

Tuastad påstår at:

  1. Norge er «99% medlem av EU».
  2. «Over halvparten av kommune-Norges saker kommer fra EU»
  3. Norge er «De Facto EU-medlem».

I tillegg setter Tuastad sin lit til EU når det gjelder å bekjempe sosial dumping i Norge, nasjonalstaten har utspilt sin rolle. Utover alle disse udokumenterte påstandene harselerer han over en SUer som åpenbart ikke finner nåde for den godt voksne og presumptivt velskolerte EU-entusiast. Tuastad er for internasjonalt samarbeid, EU-motstanderne er nasjonalister. Det enkleste er pistol.

Norge er De Facto IKKE medlem av EU. Vi er heller ikke 99% medlem. Dette er bare tøv, og en mann som kaller seg akademiker bør enten oppgi sine kilder for den slags, eller ihvertfall gjøre et forsøk på dokumentasjon. Men nei – for EU-tilhengerne fungerer åpenbart metoden med gjentakelse av påstander som bevis godt nok. Et eksempel: Norge importerer mellom 6 og 20 % av EUs direktiver, avhengig av hvilken periode man teller. Vi er ikke med i EUs felles landbruks- eller fiskeripolitikk. Vi fører en sjølstendig utenriks- og forsvarspolitikk, egen rente- og valutapolitikk, og har en rekke nasjonale tiltak for å bekjempe sosial dumping. Hvis ikke det er riktig, lyver Støre og Stoltenberg. Eller så er det Tuastad som bløffer. Påstanden om kommune-Norge: Disse beregningene er tilbakevist i en artikkel av JoStein Moen (Standpunkt nr. 1/2010), akkurat som den tidligere gangbare påstanden om at «norsk miljølovgiving er 80-90% kopi av EUs» - en påstand som Nei til EU fikk Miljøverndepartementet til å beklage og trekke tilbake som udokumentert. Hva skal til for å få ja-siden til å forholde seg til fakta og slutte med mytedyrking og udokumenterte påstander?

Nei-siden i Norge utmerker seg ved fokus på internasjonal solidaritet – også i EU-saka. Vi protesterer mot EUs utbyttingsavtaler med de fattige land (EPA), vi kritiserer EUs tilbaketog på klimatoppmøtet i København, vi er for at Norge allierer seg med den 3.verden i WTO, og vi er glad for at Norge er største bidragsyter til FN pr. Capita. Vi er stolt av at Norge har brukt sin sjøstendige stemme til å gå foran for internasjonale forbud mot klasevåpen og landminer. Gjør ingen ting av dette inntrykk på radikaleren Tuastad? Er det bare å la Norge innlemmes i en europeisk politisk union som er uttrykk for virkelig internasjonal solidaritet?

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook