Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Dramatikk for norsk la...

Dramatikk for norsk landbruk

WTO-forslaget som nylig ble lagt fram, vil bety nedleggelse av norsk landbruk dersom forslaget blir vedtatt.

Enkelte politikere har kommet med påstand at norsk jordbruk vill være tjent med EUs forslag til jordbruksvedtak i WTO.

Beregninger som Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk Forskning (NILF) har utført, viser at det ville være katastrofe for jordbruket å støtte EU i WTO-forhandlingene. Dersom EUs forslag blir gjennomført i Norge vil det
maksimale inntektsnivået en norsk bonde kan oppnå være ca. 80.000 kroner for et helt års arbeid.

Det som skiller Norge og EU, en at EU er verdens største eksportør av matvarer og har derfor betydelige andre interesser å ivareta, enn å bevare norsk jordbruk.

Norge har som egen selvstendig stat anledning til å føre sin egen landbrukspolitikk innenfor WTO sitt regelverk.

I de pågående forhandlingene forventer Nei til EU at Regjeringen forhandler fram et resultat som gjør at vi fortsatt kan ha et småskala landbruk over hele landet.

Dersom norsk råvareproduksjon i jordbruket reduseres vesentlig vil det ramme norsk næringsmiddelindustri betydelig. Resultatet vil bli nedleggelser av industriarbeidsplasser både i senrale strøk og i distriktene.

Ved en fornuftig WTO-avtale så er Norge i den situasjonen at vi fortsatt kan føre vår egen landbrukspolitikk innenfor WTO sitt regelverk. Vi vil fortsatt kunne opprettholde et grensevern overfor EU og andre stater, og norske politikere kan fastsette nødvendige støtteordninger som er samfunnets betaling overfor jordbruket for å ha matvareberedskap, kulturlandskap og levende bygder.

Det er norske politikere i det norske Storting som har ansvaret!

For spørsmål og kommentarer, ring Nei til EUs leder Sigbjørn Gjelsvik på 911 61 675.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook