Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Disse stortingsreprese...

Disse stortingsrepresentantene lovte å stemme nei før valget i 2005

Før valget i 2005 spurte Nei til EU alle stortingskandidater, med mulighet for plass i Stortinget, om deres syn på en eventuell endring av grunnlovens §93. 41 av dagens stortingsrepresentanter lovte da å stemme nei til endringsforslaget som skal behandles torsdag. Her finner du navnet på de aktuelle stortingsrepresentanene. Nei til EU håper de får lov til å stemme etter sin overbevisning.

Arbeiderpartirepresentanter:

Aust-Agder: Inger Løite
Buskerud: Sigrun Eng, Lise Christophersen
Finnmark: Eva M. Nilsen
Hedmark: Anette Trettebergstuen, Eirin Faldet
Nordland: Torny Pedersen, Anna-Kristin Ljunggren
Nord-Trøndelag: Gerd Janne Kristoffersen, Arild Grande
Oppland: Torstein Rudihagen, Berit Brørby, Tore Hagebakken, Espen Johnsen
Oslo: Marit Nybakk, Marianne Marthinsen, Truls Wickholm
Rogaland: Tore Nordtun,Eirin Sund, Torfinn Opheim
Sogn og Fjordane: Reidar Sandal, Ingrid Heggø
Sør-Trøndelag: Gunn Karin Gjul, Jorodd Asphjell, Eva Kristin Hansen
Telemark: Sigvald Oppebøen-Hansen
Troms: Bendiks H. Arnesen, Tove Karoline Knudsen
Vest-Agder: Rolf Terje Klungeland
Vestfold: Sonja Mandt Bartholdsen
Østfold: Signe Øye

Frps representanter:
Akdershus: Morten Høglund, Hans Frode Asmyhr
Nord-Trøndelag: Robert Eriksson
Rogaland: Øyvind Vaksdal
Sogn og Fjordane: Åge Starheim
Sør-Trøndelag: Per Sandberg, Tord Lien
Troms: Per-Willy Amundsen
Østfold: Ulf Lerstein, Jon Jæger Gåsvatn

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook