Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Der korrupsjonen bloms...

Der korrupsjonen blomstrer

Hvordan vil utenriksminister Støre sikre at ikke 15 milliarder skattekroner som nå skal betales for EØS-avtalen, havner hos mafia eller i korrupsjon?

Norge skal betale 15 milliarder de neste 5 årene for å få lov å handle med EU uten tollbarrierer eller andre sanksjoner mot norsk næringsliv. Det er 50 % økning fra forrige periode (04-09). Støre påstod i en NRK-debatt med u.t. 30.7. at Norge hadde kommet godt ut av forhandlingene, da EU i utgangspunktet ville ha tre ganger så stor økning – altså 25 milliarder! Dagfinn Høybråtens ord om at EU har bedrevet pengeutpressing står seg ganske godt. Støre er på gyngende grunn.

Utenriksministerens forsvar for ettergivenheten er de gode formål som skal sikres med pengene; Sosial og økonomisk utvikling i gamle Øst-Europa, oppbygging av et anstendig arbeidsliv, klimatiltak, kulturminnevern. Nei til EU støtter formålene. Vi er også positive til at pengene ikke lenger skal fordeles ensidig via EU, men via et eget kontor der også Norge er med. Praksis gjenstår imidlertid å se.

En hovedkritikk fra forrige periode av EØS-avtalen var bl.a. uoversiktlighet, uklare mål og mangel på dokumentasjon. I en rapport fra firmaet PriceWaterhouseCoopers(2008) – anslås det et svinn av midlene på hele 30%. Ikke minst peker PWC på manglende målformuleringer på programnivå, noe som gjør det så og si umulig å dokumentere effektene av det store antall programmer som ble iverksatt.

Har Regjeringa foretatt seg noe i forhold til manglene som PWC dokumenterte? Dette burde være av interesse, både for media, for Stortinget og Riksrevisjonen.

Den danske avisa Information reiser spørsmålet om korrupsjon og mafia i østeuropeiske EU-land på en ny og bekymringsfull måte i sin utgave 3.8. Under overskriften: ”Kampen mot korrupsjonen opphører, når EU-medlemskapet er i havn”, dokumenteres det at:

- EU gjør alt for lite for å bekjempe korrupsjon

- EU-midlene i seg sjøl utgjør et høyrisikoområde for korrupsjon

- EU har ikke etablert mekanismer for å følge opp at nye medlemsland fortsetter å be-

kjempe korrupsjon etter at de har kommet innenfor unionsdøra. I mange av landene har

gode reformer enten stoppet opp eller er annullert.

Lederen for Transparency Internationals uttrykker stor bekymring over disse forholdene. Det samme gjør den rumenske professoren Alina Muingiu-

Pippidi, leder av demokratiprogrammet ved Hertie School of Governance i Berlin.

Sitat: ”Det overrasker meg at institusjoner bygget opp etter press fra EU i mange nye medlemsland siden er blitt stengt eller sterkt svekket”. Bildet er generelt, og eksemplene mange. Slovakia kritiseres særlig for manglende kontroll med partistøtte, samt bestikkelser. I Latvia har anti-korrupsjonsenheten KNAB blitt utsatt for stadige politiske angrep, med politiske oppsigelser av ledelsen.

Senioranalytiker i tenketanken ”Center for the study of democracy” i Sofia, Dimitar Markov, sier: ”Da først Bulgaria ble medlem, besluttet regjeringen at oppdraget (med korrupsjonsbekjempelse) var fullført”. Han poengterer at EU-medlemskapet i seg sjøl førte korrupsjonen opp på et høyere nivå, fordi det nå ble så mye mer penger i omløp.

Romania har, gjennom ny nasjonal lovgivning, gjort anti-korrupsjonsarbeidet mye vanskeligere. Mungiu.-Pippidi beskriver Romania slik: ”Det finnes en slags overenskomst partiene i mellom om at staten er til for å bli plyndret. Grovt sagt fungerer partiene som middelalderens hærer – de plyndrer for å overleve – og det er hovedmotivasjonen for å melde seg inn i et parti eller delta i politikken”.

Også i Litauen og Ungarn har antikorrupsjonsarbeidet gått tilbake de siste årene.

Det er bl.a. disse landene EØS-midlene skal kanaliseres gjennom. Det bør settes skyhøye krav til kontrollrutiner. Offentligheten bør få tilgang til all rapportering, som bør skje tilstrekkelig ofte til at korrigeringer kan foretas. Støre bør rett og slett redegjøre for det norske folk hvordan han bruker de 15 000 000 000 kronene våre, ikke bare hva han av gode hensikter med dem.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook