Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Demokrati er ikke en h...
© Lill Fanny Sæther

Syver Zachariassen, Anna Marie Frost og Kathrine Kleveland på Bakkenteigen. 

Demokrati er ikke en handelshindring!

Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU, og Syver Zachariassen, leder i Ungdom mot EU, innledet for Vestfold Nei til EU på et møte om «Demokrati som handelshindring?».

Kathrine Kleveland innledet om de udemokratiske handelsavtalene TTIP og TISA på møtet på Høyskolen Sørøst-Norge, Bakkenteigen, 22. september.

– TISA og TTIP er forkortelser for det som kan bli verdens største handelsavtaler. Handelspolitikk er ikke lenger for spesielt interesserte, sa hun.

– Stadig flere innser at de internasjonale avtalene om handel og investeringer betyr noe for enkeltmennesker, for lokalsamfunnene våre, og kan svekke både demokratiet og de nasjonale rettssystemene. Derfor er temaet i kveld Demokrati som handelshindring høyst relevant

– Vi  vet foreløbig ikke sikkert hva verken TISA-avtalen eller en eventuell TTIP-avtale vil bety for Norge. Men med det vi vet er det nødvendig å forme en ny bred allianse i forsvar av Samholds-Norge. 

– Nei til EU vil også stanse andre framstøt enn EU-medlemskap, som truer det norske folkestyret. Derfor er det naturlig for oss å gå i mot de nye internasjonale handelsavtalene TTIP og TISA som vil liberalisere og forenkle internasjonal handel, som  truer demokrati og områder som arbeidsliv, mattrygghet, velferdstjenester og miljøstandarder.

Brexit og Efta

Ungdom mot EU-leder Syver Zachariassen sitt innlegg hadde fokus på Brexit og Efta.

– Efta-avtalen, som Norge fortsatt er med i, kan vitaliseres ytterligere om Storbritannia blir med og om EØS-avtalen sies opp, sa Zachariassen.

– At Storbritannia går ut av EU kan bety endringer i EU, og det kan få betydning for Norge på flere måter, ikke minst hvis Storbritannia kommer tilbake som part i EFTA-avtalen.

Efta, European Free Trade Association, er et europeisk mellomstatlig frihandelsforbund. Efta ble opprettet i 1960 som et alternativ til EUs forløper. Island, Liechtenstein, Norge og Sveits er med i Efta. Alle Eftas medlemsstater utenom Sveits er tilknyttet EU gjennom EØS-avtalen.

– Efta er mye mindre inngripende enn EØS. En viktig forskjell er at EU er en toll- og monetær union med felles ytre grenser og tollsatser, mens Efta er et handelsforbund hvor hvert medlem har sin egen nasjonale handelspolitikk og egne tollsatser overfor andre land. Efta-landene har full suverenitet over sin nasjonale handelspolitikk, men har valgt å samarbeide om å forhandle og inngå handelsavtaler.

Les mer fra møtet på Vestfold Nei til EUs sider.

© Lill Fanny Sæther

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook