Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / – Datalagringsdirektiv...
World Wide Web

– Datalagringsdirektivet strider mot menneskerettighetene

EUs datalagringsdirektiv er en regulering som griper inn i livet til hver enkelt borger ved å redusere verdien av privatliv og integritetsvern, og ved å svekke det godet det er å leve i et demokrati. Direktivet strider dessuten mot norske tradisjoner og eksisterende lover, sier Nei til EU i sin høringsuttalelse om EUs datalagringsdirektiv.

Argumentene for at direktivet vil bistå politiet i arbeidet med bekjempe kriminalitet er svake og bygger i beste fall på anekdotisk materiale, skriver organisasjonen i sin uttalelse. Nei til EU påpeker at direktivet vil koste fellesskapet mange titalls millioner kroner årlig – penger som etter organisasjonens mening kunne vært langt bedre benyttet på mer effektive typer kriminalitetsbekjempelse.

Nei til EU poengterer sterkt at nytteverdien av direktivet i forhold til kriminalitetsbekjempelse ikke er tilstrekkelig dokumentert. Nei til EU mener således at direktivet ikke er forenlig med artikkel 8 i den europeiske menneskerettighetskonvensjon, og dermed heller ikke med menneskerettsloven § 2, og at Norge derfor av sitt eget lovverk er forpliktet til å bruke vetoretten nedfelt i EØS-avtale mot direktivet.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook