Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Christian Torseth ny l...

Aktiviteter

Flere aktiviteter
nordlandsstyret 2016-17
© Nei til EU / JRS

Det nyvalgte styret i Nordland Nei til EU har som mål å aktivisere flere lokallag i kampen mot TISA og EØS og for å sikre nasjonal kontroll over fiskeressursene.

Fra venstre: Marianne Kilavik (varamedlem), Christian Torseth, Tine Olsen, Lars Nielsen og Merethe Flostrand. Kasserer Ragnhild Arnesen var ikke til stede da bildet ble tatt.

Christian Torseth ny leder i Nordland Nei til EU

Christian Torseth fra Vefsn overtar som ny leder i Nordland Nei til EU etter fylkeslagets årsmøte i Bodø 10. april. Avtroppende leder Lars E. Nielsen fortsetter i styret, mens Merethe Flostrand kommer inn som nytt styremedlem.

Fylkeslaget har spesielt fokus på hva som skjer med kysten vår og folkets eiendomsrett til ressursene. «Nei til EU har et særskilt ansvar for å bidra til å beholde nasjonal kontroll med marine ressurser», som det står i den vedtatte handlingsplanen.

– EØS-avtalen er en snikinnføring i EU. I stedet for å ta heisen, går vi skritt for skritt ned trappa til fullt medlemsskap, sier den nyvalgte lederen i en kommentar.

Årsmøtet vedtok egne uttalelser om fiskeri, TISA og Håndhevingsdirektivet.

Aktive årsmøtedeltakere fra hele fylket kom med mange gode innspill i debatten rundt årsmeldinga og handlingsplanen. Diskusjonen resulterte i flere tilleggsforslag og vedtak av tre uttalelser.

Sikre nasjonal ressursstyring

Nordland Nei til EU er rimeligvis spesielt opptatt av fiskeriene. «Havressursloven og Deltakerloven er under alvorlig press. Nei til EU har et særskilt ansvar for å bidra til å beholde nasjonal kontroll med marine ressurser», heter det i handlingsplanen som årsmøtet vedtok. Fylkeslaget sto for øvrig som arrangør for en vellykket og lærerik fiskerikonferanse i Bodø dagen før årsmøtet.

Ikke bare det som skjer med fiskeriene, men også TISA-forhandlingene, den stadig mer omseggripende EØS-avtalen og perspektivene ved en mulig Brexit, presser fram nye diskusjoner om Norges forhold til EU. Nytt engasjement skaper også nye muligheter for å vise hvorfor Nei til EU trengs – kanskje mer enn noensinne siden 1994.

Vesterålingen Christian Torseth, nå bosatt i Mosjøen, sier i en kommentar etter årsmøtet at organisasjonens viktigste fokus fremover vil bli kampen mot norsk medlemskap i handelsavtalene TISA og TTIP.
– Disse avtalene undergraver norsk selvstendighet, og vil frata oss muligheten til å innføre de lover vi ønsker, og å bestemme over offentlige tjenester selv. Avtalene er horrible, men dessverre lite kjent. Jeg oppfordrer folk til å sette seg inn i saken før det er for sent, understreker han.

Et løft for mer aktivitet

Oppgavene for Nei til EU er mange, og de krever at vi løfter organisasjonen og aktiviserer flere lokallag: «For Nordland Nei til EU betyr den eskalerende problematiseringen av EU og EØS at vi må jobbe enda hardere for å gjøre oss relevante. Vi må utvikle organisasjonen videre ved å følge opp våre lokallag tettere, og ved å støtte oppretting av nye lokallag der det finnes drivkrefter som kan drifte den lokale organisasjonen.»

Årsmøtet ønsker også å styrke den nord-norske representasjonen i Nei til EUs sentrale organer, og vil ha et tettere samarbeid med fylkeslagene i Troms og Finnmark.

Det nye styret ble også pålagt av årsmøtet å ta initiativ til en revisjon av Nordlandsrapporten fra 1994 med utgangspunkt i dagens EØS-avtale.

Uttalelser

Følgende uttalelser ble vedtatt:

  • Fiskerienes framtid kolliderer med EØS-avtalen
    «Nordland Nei til EU forventer at våre folkevalgte setter Havressurslovens krav om prioriteringer av bosetting og sysselsetting på kysten foran EUs prinsipper.»
  • Erklær Nordland for TISA-fri sone
    «Årsmøtet i Nordland Nei til EU oppfordrer derfor Nordland fylkesting til å erklære Nordland for TISA-fri sone.»
  • Nordland Nei til EU krever veto mot Håndhevingsdirektivet
    «Årsmøtet i Nordland Nei til EU krever at regjeringa legger ned veto mot Håndhevingsdirektivet og følger Høyesteretts avgjørelse.»

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook