Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Chaffeys arroganse

Chaffeys arroganse

NHO-direktør Paul Chaffey mener programmessig at EU er svaret for Island i den krisa landet er inne i. Norge har ingenting å tilby.

Til dette kan mye sies. Av plasshensyn bare dette: Det er Islands nye finansminister som har lansert ideen om en valutaunion Island-Norge. Nei til EU og flere andre synes forslaget bør kunne utredes. Norge har allerede bidratt med lån, og mulighetene for økt hjelp bør også vurderes, på vilkår som er bedre enn det IMF tilbyr. Det er i Norges egeninteresse å bidra til å få sagaøya på fote igjen, i tillegg til nordisk solidaritet.

Norge er det mest populære landet på Island, mens EU-landet Storbritannia ligger på bunn, etter at Gordon Brown satt Island på sin terrorliste. Islendingene, som sjøl må få bestemme sin egen skjebne, har nå snudd fra ja til nei til EU. Den nye regjeringa vil ikke sende noen EU-søknad.

Islendingene begynner å ta realitetene inn over seg: Å forhandle med EU er ingen søndagsskole. Det finnes ikke unntak for noen sjølstendig islandsk fiskeri- eller landbrukspolitikk.

EØS sitt fri flyt av kapital-regime er roten til Islands problemer. Medlemskap gjør vondt verre. Islendingene har hatt utbytte av å lytte til de norske erfaringene fra forhandlingene med EU tidlig på nittitallet. Vi skjønner det faller NHO tungt for brystet at norske EU-motstandere blir lyttet til.

Et eventuelt islandsk EU-medlemskap om et par år åpner ikke automatisk døra for Euro (eller ØMU – den økonomisk-monetære union). Til det er kravene for tøffe. Euro som løsning ligger i tilfelle mange år fram i tid.

I tillegg: EU sliter nå sjøl tungt med ØMU. Det er sosialt og politisk opprør i store deler av Europa. EUs og ØMUs tvangstrøye forhindrer nasjonale regjeringer i ta grep for å hjelpe egen befolkning, mens arbeidsløshet, boligutkastelser og fattigdom vokser, ikke minst i de tidligere liberalistiske mirakeløkonomiene i Irland, Hellas, Spania, Portugal. Men slikt noe anfekter vel ikke en hjemlig NHO-direktør, som på ideologisk grunnlag mener at EU er svaret. Uansett spørsmål.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook