Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Carl-Erik Schulz er død

Carl-Erik Schulz er død

Carl-Erik Schulz døde nylig etter et fall ned en fjellskrent på fottur i Sør-Afrika. Han var helt fra starten i 1990 en aktiv medarbeider for Nei til EU på mange plan og var i flere perioder medlem av Nei til EUs Råd, bl.a de siste åra før folkeavstemningen i 1994.

Carl-Erik Schulz var professoren som når det trengtes, var like aktiv på gata som ved skrivebordet. Han var før folkeavstemningen i 1994 sentral i oppbyggingen av kunnskapsbasen til Nei til EU både ved det han skrev og ved tallrike innledninger på konferanser og møter rundt om i landet. Også etter folkeavstemningen tok han på seg mange utredningsoppgaver for Nei til EU.

Carl-Erik Schulz skrev to av kapitlene i NtEUs motmelding fra1994, den som ble lagd som et svar på Brundtland-regjeringens stortingsmelding om å melde Norge inn i EU. Det var to av de mest sentrale kapitlene, ett om ”Det indre markedet” og ett om ”Den økonomiske og pengepolitiske unionen”.

 

Sammen med Fritz Holte utreda han i 2004 hvor mye tollen på fisk ville øke hvis vi forlot EØS og fikk de gamle tollsatsene fra handelsavtalen med EU. Svaret var at det var et svært overkommelig beløp som lett kunne kompenseres med den handlefriheten vi ville ha uten bindingene fra EØS-avtalen.

 

Den siste jobben Carl-Erik Schulz gjorde for Nei til EU, var å skrive et kapittel i Vett 1/2008 om hva EUs valutaunion vil bety for de nye medlemsstatene i Sentral- og Øst-Europa.

 

Carl-Erik Schulz var professor i sosialøkonomi og bodde i Tromsø i 20 år. I flere år har han delt sin arbeidstid mellom Norge og Sør-Afrika der han var midt inne i et forskningsprosjekt om hvordan handel innen rammen av WTO påvirker jordbruksbefolkningen i Sør-Afrika.

I Tromsø arrangerer Universitetet en minnestund for Schulz tirsdag 9. desember klokka 13.00 i kantina, Hus 6 på Teorifagbygget.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook