Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Brexit gir nye mulighe...

Om Nei til EU

Ditt fylke

brexit
© CC 0
Uttalelse fra Nei til EUs råd:

Brexit gir nye muligheter for Norge!

Nei til EU krever en offentlig utredning, en NOU, om virkning av Brexit for Norge og hvilke muligheter Brexit åpner for Norge både i forholdet til Storbritannia og i forholdet til EU.

Statsminister Theresa May fastslo i sin mye omtalte tale 17. januar 2017 at Storbritannia skal gå ut av EUs indre marked. Det betyr at May forkaster EØS-avtalen som et alternativ for Storbritannia. EFTA-landet Sveits er fortsatt er en av EUs viktigste handelspartnere uten noen EØS-avtale og det er uaktuelt for Sveits å bli del av denne avtalen. Før den britiske folkeavstemningen advarte til og med vår egen statsminister Erna Solberg om hvor udemokratisk EØS-avtalen er.

EØS-avtalens institusjoner er blitt knyttet til EFTA på tross av at kun tre av fire EFTA-land er med i EØS-avtalen. Nei til EU mener det er svært viktig å skille mellom EFTA og EØS. EFTA er en mellomstatlig organisasjon for handel, uten den omfattende harmonisering av regelverk og overvåking av medlemslandene som vi opplever i EØS. Storbritannia var en av grunnleggerne av EFTA og om de ønsker det, kan de vende tilbake dersom EFTA-landene stiller seg positiv til dette. Inntil videre har den norske regjeringen avvist et britisk medlemskap.

Om vi ser på økonomisk utvikling og fordeling, er EFTA trolig verdens mest vellykkede handelssamarbeid. En rapport fra World Economic Forum i januar om inkluderende vekst, viser at tre av de fire mest inkluderende landene er i EFTA: Norge, Sveits og Island.

Storbritannia er Norges største eksportmarked og Brexit betyr derfor nye muligheter for Norge da denne handelen vil bli flyttet ut av EU og det indre markedet. Spesielt gjelder dette Norges største industri, leverandørindustrien basert på olje og gass. Så godt som all eksport fra denne industrien til EU går til Storbritannia.

I denne situasjonen mener Nei til EU det er uansvarlig av regjeringen om den ikke vil vurdere alternativer til den nå over tyve år gamle EØS-avtalen.

Regjeringens nye EU/EØS-minister Frank Bakke-Jensen sier det har vært for lite debatt om EØS-avtalen. Det her han helt rett i. Det viktigste Bakke-Jensen kan gjøre for å bidra positivt til en slik debatt, er å få alternativene til dagens avtale presentert for det norske folk.

For mer informasjon

Kontakt

Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU, på 92 82 51 62

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20




Lik oss på Facebook