Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Brev til regjeringen o...

Brev til regjeringen og partiene: Et håndslag til Europas ungdom

Til:

Regjeringen
Statsminister Jens Stoltenberg
Utenriksminister Espen Barth-Eide
Utviklingsminister Heikki Holmås
Arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Oslo 18.04.2013

Nedskjæringskravene fra troikaen IMF, EU og Den europeiske sentralbanken holder Europa fast i krisen. Politikken har ikke løst gjeldsproblemene, og den har forsterket massearbeidsløsheten. Hver fjerde ungdom er arbeidsledig, og antallet stiger fortsatt.

Under sin kongress i Oslo advarte FNs arbeidslivsorganisasjon ILO mot det de beskriver som en ”sosial katastrofe” i EU. ILO frykter økt ekstremisme og uro, med manglende tiltro til arbeidslivets parter og politikerne.  

Situasjonen er alvorlig. Den krever at det tenkes nytt – og den krever praktisk solidaritet.

Norge har som et rikt land, kjent for å yte viktige bidrag internasjonalt til utvikling og fred, her en mulighet til å bidra til å forhindre sosial destabilisering i Europa.

Nei til EU mener regjeringen må gå bort fra fra EU og IMFs linje med krav om kutt i velferdsordninger, privatisering av eiendom og andre tvangstiltak. I stedet må man ta initiativ til langsiktige og solidariske lån som gjør det mulig for landene å få ungdom i arbeid. Det kan bygge opp under Den norske modellen som forbilde, og er i tråd med den måten Norge håndterte finanskrisen på i 2009: gjennom en aktiv motkonjunkturpolitikk.

Norge bør tilby de verst stilte landene i sør et solidarisk håndslag. Nei til EU foreslår at Norge i første omgang tilbyr Portugal, Spania og Hellas tosidige lån, uten andre politiske betingelser enn at de skal følge formålet: å skaffe unge mennesker i disse landene arbeid eller utdanning. Pengene bør i sin helhet gå til program for å skaffe ungdom arbeid, utdanning eller andre tiltak som skal forebygge at en hel generasjon går tapt for yrkeslivet. Dette kan også inkludere opplæring i norsk, arbeid og utdanning i Norge.

Partene i arbeidslivet både i Norge, på EU-nivå og i de tre landene bør inn i bildet. Det hele må selvsagt styres fra landenes myndigheter, men Norge må forutsette gode rapporteringsrutiner for bruken av pengene og evaluering opp mot formålet.

Omfanget av lånetilbudet kan og bør diskuteres, men det er utvilsomt at Norge har midler til å gjøre en forskjell for arbeidsløse unge europeere. EUs initiativ for å få ungdom i arbeid, den såkalte Ungdomsgarantien, har et budsjett på 6 milliarder euro for perioden 2014-2020. Det er mindre enn de 53 mrd kr som Norge alene i fjor stilte til disposisjon for IMF, for å finansiere det vi vil kalle IMF og EUs mislykkede låne- og kuttprogrammer for EU-landene.

7,5 millioner unge i EU mellom 15 og 24 år er uten arbeid, opplæring eller utdanning.

Vil regjeringen gi dem et håndslag?

Vi ser fram til regjeringens svar på vårt initiativ. Vi stiller gjerne opp for å diskutere og utdype vårt forslag.

Med hilsen

Heming Olaussen

Leder i Nei til EU

Kopi:
Partiene Ap, FrP, Høyre, KrF, Sp, SV, Venstre og deres stortingsgrupper

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook