Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Brev til NRK: Innslag...

Brev til NRK: Innslag i Norgesglasset 03.12.07 om siste EU-måling

Viser til innslaget, sendt i dag.
I programmet omtaler dere Sentios siste EU-måling og tallene derfra. Dere har også en reporter på gata i Oslo, som får fram synspunkter fra 3-4 tilfeldige på gata. 3 av dem har et begrunnet nei-standpunkt, den fjerde er betinget ja.

Så langt er alt greit. Det er fint at Norgesglasset velger en "folkelig" tilnærming til EU-saken, og gjengir realitetene i saken på denne måten.
Problemet består i "eksperten" NRK Norgesglasset benytter seg av til å kommentere saken.
Professor Frank Aarebrot er en meget tydelig EU-tilhenger, med ofte svært lite balanserte analyser av EU-spørsmålet. Spesielt er hans "analyser" av den norske nei-siden og nei-standpunktet meget partiske og tendensiøse, og tilpasset hans eget standpunkt i saken. Det slo svært tydelig gjennom også i dette innslaget.
Nei til EU, som en folkebevegelse som bidrar til det norske nei, og forsvarer folkets nei fra 1972 og 1994, er oppriktig lei av at NRK til stadighet ser det som en oppgave å stigmatisere den norske nei-siden, og/eller å sikre at det er ja-sidens premisser som får komme fram. Det siste er altså det vi bebreider Norgesglasset for i dette tilfellet.
Vi viser ellers til at vi nettopp har fått behandlet en klage i Kringkastingsrådet over et meget skjevt TV-program om samme tema.
Nei til EU vil be om at NRK tar dette opp i bredere sammenheng, og som
statskringkasting i større grad legger vekt på å presentere en nøytral og upartisk framstilling av EU-spørsmålet i norsk opinion. Det gjelder også valg av intervjuobjekter, "eksperter" osv. Det er veldig spesielt at det nettopp er NRK som framstår som ja-sidens mest ihuga støttespiller overfor norsk opinion blant eterselskapene. Vi forventer kanskje mer av NRK enn av noen andre i akkurat denne saken.
Jeg ber om aktiv tilbakemelding på denne formelle henvendelsen - også at henvendelsen er videresendt rette vedkommende i NRK-ledelsen.
mvh
Heming Olaussen
leder, Nei til EU

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook