Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Brev til Finansdeparte...

Brev til Finansdepartementet: Påminnelse: Single Euro Payment Area og norsk valutapolitikk

Vi viser til vårt brev av 27. mars, med spørsmål angående betydningen av Single Euro Payment Area (SEPA) for norsk valutapolitikk.

Vi har ennå ikke mottatt noe svar på henvendelsen, og ber igjen om en avklaring av spørsmålene nedenfor.

Euro innføres antakeligvis som elektronisk betalingsmiddel også i norske banker fra og med 1. januar 2008, som en del av gjennomføringen av Single Euro Payment Area (SEPA).

I Dagbladet 26. mars beskrives dette av førsteamanuensis i politisk økonomi ved NTNU Ole Bjørn Røste som at "euro blir innført i Norge bakveien". Han frykter at systemet kan føre til mindre etterspørsel etter kronevalutaen.

Dette er en bekymring ved SEPA-systemet som Nei til EU deler. Vi ber om en vurdering av dette og andre problemstillinger knyttet til gjennomføringen av SEPA for Norges del, og ber spesielt om svar på:

- Hva vil en slik nedgang i etterspørselen etter krona kunne bety for kronekursen og valutapolitikken?

- Hvordan vurderer Finansdepartementet mulighetene for at en slik etterspørselsnedgang kan inntreffe?

- Hvilke andre konsekvenser mener departementet at SEPA kan få for den nasjonale penge- og kredittpolitikken?

- På hvilken måte sørger Finansdepartementet for at alle makroøkonomiske styringshensyn ivaretas i etableringen av SEPA?

Med hilsen

Heming Olaussen

Leder Nei til EU

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook