Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Bred allianse mot pate...

Bred allianse mot patent på liv

Markering på Youngstorget på fredag.
En rekke organisasjoner har samlet seg til markering mot EUs patentdirektiv, og krever at Stortinget legger ned veto.

Fredag 12. oktober kl. 13.00 samles hundrevis av mennesker på Youngstorget for å vise sin protest mot patent på liv. Vi krever at Norge legger ned veto av miljøhensyn og i solidaritet med verdens fattige land, på tross av dagens dom i saken i EF-domstolen.

Den nye samarbeidsregjeringen har i sin regjeringsplattform unngått å omtale spørsmålet om patent på liv på grunn av dyp uenighet mellom partiene i denne saken. Internt i EU er direktivet kontroversielt, og i dag falt dommen i saken Nederland har ført mot EU i EF-domstolen. Den avviser samtlige av Nederlands innvendinger mot å innføre patentdirektivet.

I forbindelse med Attacs store globaliseringskonferanse på Folkets Hus, benytter en rekke organisasjoner anledningen til å markere motstanden mot patent på dyr, planter og gener. Vi mener det er uetisk og usolidarisk å åpne for et lovverk som gir bioteknologiindustrien enerett på gener og bioteknologiske oppfinnelser som hele verdens befolkning har nytte av i form
av mat og medisiner. Også etter EF-domstolens nedslående dom er argumentene mot å innføre direktivet like viktige som før.

Patentdirektivet strider mot FNs Konvensjon om biologisk mangfold, som slår fast at hvert land har råderett over egne genetiske ressurser, og har krav på økonomisk fortjeneste ved kommersiell utnyttelse av disse. EUs patentdirektiv stiller ikke krav om dette, og åpner for at europeiske selskaper kan drive genrøveri fra verdens fattige land. EUs egen domstol har hevet seg arrogant over en av verdens viktigste miljøavtaler, ved selv å slå fast at deres eget regelverk ikke er i strid med en avtale 170 land har
undertegnet.

Følgende organisasjoner har sluttet seg til markeringen og kravet om norsk veto mot patentdirektivet:

Forum for Utvikling og Miljø
Norges Naturvernforbund
Natur og Ungdom
Nei til EU
Ungdom mot EU
Attac
Bondekvinnelaget
Utviklingsfondet
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Framtiden i Våre Hender
Norges Bygdeungdomslag
Norges Handicapforbund

For spørsmål og kommentarer, ta kontakt med:

Tine Larsen 99 70 80 56
Marte Rostvaag Ullteveit-Moe 97 59 59 67

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook