Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Bompengerabatter for f...
Bompenger
© WSDOT

Bompengerabatter for forbrukerne

Nei til EU støtter Samferdselsminister Liv Signe Navarsete som kjemper mot EUs krav til flat bompengeavgift. EU kravene vil pålegge norske næringsdrivende og sjåfører ekstrakostnader ved bompassering.

Den norske rabattsystemet har til nå tatt hensyn til brukerne og miljø. Det nye EØS-direktivet vil at bompengerabatten kun skal ha som mål å øke innsparingene for bompengeselskapene.

Nei til EU mener at dette illustrerer de uheldige sidene ved EØS-avtalen, en tvangstrøye som ikke er tilpasset norske forhold. Det er en ensidig avtale som reduserer det norske folkestyret, stikk i strid med folkets votum i 1994.

Saken aktualiserer nok en gang spørsmålet om vetoretten i EØS. Denne gangenbør NHO og næringslivet støtte samferdselsministeren fra SP. Å argumentere med at en flat avgift vil forenkle innkrevingen virker lite troverdig i vår automatiserte tid. Aftenpostens oppslag i dagens avis som kritiserer Samferdselsministeren for ikke å ville innføre et billigere bompengesystem, fokuserer ukritisk på EUs regler og fordelen ved flat avgift. (http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3069012.ece )

For ytterligere kommentarer til saken, kontakt Nei til EUs leder Heming Olaussen, tlf: 901 55 894

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook