Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / - Bløff om EU-støtte

- Bløff om EU-støtte

- Påstanden om at EU fører en bedre politikk for distriktene enn det Norge gjør, er fullstendig meningsløs. EU legger i dag klare begrensninger på Norges mulighet til å føre en aktiv distriktspolitikk. Med et EU-medlemskap ville situasjonen vært enda verre, sier leder i Nei til EU Sigbjørn Gjelsvik.

NRK presenterer 18. oktober et intervju med forsker Paul Ove Berg. Berg henviser til en rapport fra det nordiske instituttet Nordregio som viser at støttenivået til distriktene i Sverige og Finland er hhv. 259 og 335 euro pr. innbygger, mens støttenivået i Norge er 165 euro pr. innbygger. Utfra dette blir det konkludert med at EUs støtte til distriktene i Sverige og Finland er dobbelt så stor som norske myndigheters støtte til norske distrikter, og at norske distrikter dermed ville tjent på EU-medlemskap.
- I denne beregningen har man ikke tatt med det viktigste virkemidlet i norsk distriktspolitikk, den differensierte arbeidsgiveravgiften. Hadde man gjort det, ville regnestykket vist at støttenivået i Norge er vesentlig høyere enn i Sverige og Finland, sier leder i Nei til EU Sigbjørn Gjelsvik.
Dette poenget blir også understreket av Berg selv. I et foredrag som Berg holdt ved Høyskolen i Bodø tidligere denne uken sier han følgende: "....I Norge ligger støttenivået på 165 euro pr. innbygger. I tillegg bør en da regne med den støtte som gis gjennom den regionaliserte arbeidsgiveravgiften, som i den nordiske rapporten er beregnet til 330 euro pr. innbygger. Til sammen gir dette et støttenivå som er høyere enn i de andre landene." Det reelle støttenivået i Norge er således 495 euro pr. innbygger - nesten dobbelt så høyt som i Sverige.
I reportasjen fremstilles det som om EU gir store årlig beløp i støtte til Sverige og Finland.
- Dette er ren og skjær bløff. Sverige betaler dobbelt så mye inn til EUs budsjett hvert år som det man får tilbake igjen, sier Gjelsvik. - Det avgjørende for Norge er jo dessuten ikke hvor mye støtte Sverige og Finland får. Det avgjørende er at den distriktsstøtte Norge ville hatt krav på som EU-medlem ville vært vesentlig mindre enn den nasjonale støtte vi måtte ha fjernet som en følge av det samme medlemskapet.
Det er viktig for norske distrikter at Norge står utenfor EU. Det betyr ikke at norsk distriktspolitkk er perfekt, det finnes mye som burde vert forbedret. Men gjennom EØS-avtalen legger EU klare begrensninger på de virkemidler Norge kan bruke i distriktspolitikken. Overvåkingsorganet ESAs tolking av avtalen innskrenker Norges handlingsrom enda mer, og truer bl.a. den differensierte arbeidsgiveravgiften.
- Dette viser at vi allerede i dag er for nær EU, avslutter Gjelsvik.

For nærmere info, kontakt leder i Nei til EU Sigbjørn Gjelsvik på telefon 91 16 16 75.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook