Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Barrosos Norgevisitt

Barrosos Norgevisitt

EU-president Barroso har vært i Norge. Han leverte varene. Han sa akkurat det EU-tilhengerne i Norge håpet han skulle si. Den svenske EU-ambassadør Westerlund hadde gjort leksa si. Hva sa Barroso?

Jo – det norske EU-tilhengere har gjentatt til det kjedsommelige i månedsvis allerede, men som i norske medier blir slått stort opp når selveste EU-presidenten sier det: ”Norge er praktisk talt medlem av EU – dere mangler bare innflytelsen det er med fullt medlemskap”. Og så forsikret han at han respekterte det norske folkets nei, og at han ikke ville legge seg opp i noen norsk EU-debatt. Og så var det det han gjorde, sjølsagt. Og ”vår” utenriksminister Støre klappet og var begeistret tilhenger av ”Europa”.

Hva er dette for noe tøv? Man overser altså totalt følgende ikke helt uvesentlige fakta i dette propagandashowet:

1. Norge har suverenitet på svært viktige politikkområder for et land som vårt, som utenrikspolitikken, forsvars- og sikkerhetspolitikken, fiskeripolitikken, landbrukspolitikken, pengepolitikken, store deler av velferdspolitikken m.m. Vil noen påstå at disse politikkområdene i dag er underlagt EU? Det vil i tilfelle være oppsiktsvekkende!

2. Ved norsk innlemmelse i den Europeiske Union vil alt dette bli fellesskapspolitikk, i større og mindre grad. Er det helt greit for EU-entusiastene? Ingen motforestillinger?

3. Bytteforholdet ved et norsk EU-medlemskap vil være: Norge 1,5% innflytelse i stemmevekt i EU, EU 98.5 % innflytelse over norsk politikk. Er det et greit bytteforhold for EU-tilhengerne? Det er ok med sjøltillit, men eksperter i EU bare ler av påstanden om den unike norske innflytelsen ved norsk EU-medlemskap. De viser til Sverige, som skulle ”endre EU i svensk bilde” da de ble med. I dag kan vi trygt fastslå at Sverige er endret – i EUs bilde. Kjøttvekta rår i all politikk. I EU bestemmer Tyskland, Storbritannia og Frankrike, og kanskje til en viss grad Italia, Spania og Polen(!). Norges velklingende Utenriksminister må nok innfinne seg med en plass blant backbencherne, og Norges plass ved en rekke internasjonale forhandlingsbord vil bli erstatta av EU. Norges sjølstendige stemme vil forstumme, våre alliansemuligheter med fattige land vil bli sterkt redusert, og vår skjebne vil bli uløselig knytta til EUs. Omverden vil endre oppfatning av oss – vi vil være en del av EUs blokkpolitikk.

4. Særlig via EØS er vi til en viss grad ”del av EU”. Dvs. det indre markedet – et konsept som riktignok utvides nærmest til det ugjenkjennelige, og i hvertfall på tvers av det Gro Harlem Brundtland og hennes personlige assistent Jonas Gahr Støre lovte det norske folk og Stortinget i 1992 da avtalen skulle selges inn. Da skulle den hverken omfatte hjemfall av vannkraftrettigheter eller alkoholpolitikk. Nei-siden trodde ikke på dem. Hvem fikk rett? Da var vetoretten hellig og en grunnlovsforsikring av avtalens gyldighet. Nå advares det mot enhver bruk av vetoretten – både fra EUs side og fra norske EU-tilhengerne her hjemme: Grusomme ting vil vederfares oss om vi skulle ta i bruk vår avtalefesta rett! Så mye for Grunnloven, og for EUs vennlige ansikt. Hvis det er sånn at det er EØS man mener, når man snakker om nesten-medlemskap, da bør man i redelighetens navn ta avtalen opp til revisjon. Nei til EU krever en gjennomgang av denne dynamiske og ensidige avtalens konsekvenser for det norske samfunnet og demokratiet. Vi krever at alternativene til EØS kommer på bordet, slik at folket i valg kan forholde seg til den, noe folket aldri er blitt invitert til. På tross av at EU-tilhengerne i dag bruker avtalen som det viktigste argument for norsk EU-medlemskap! Kanskje norske EU-tilhengere er like redd for folket som det EU-presidenten er, når han har lagt all sin prestisje i å forhindre at EUs befolkning skal få stemme over Lisboa-traktaten, en traktat som vil bringe EU nye skritt i overnasjonal retning?

Heming Olaussen, leder Nei til EU

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook