Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / – Avvis regjeringens o...
Siv Jensen i Stortinget
© Stortinget

Krever at Siv Jensen snur. Nei til EUs leder Kathrine Kleveland krever at finansminister Siv Jensen snur i saken om avståing av suverenitet til EUs finanstilsyn. En ny meningsmåling viser at finansministeren verken har støtte fra flertallet i folket eller av sine egne velgere.

– Avvis regjeringens omgåelse av grunnloven

– Nei til EU krever at Stortinget sier nei til den største suverenitetsavståelsen siden EØS-avtalen ble inngått, sier Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU. En meningsmåling viser at regjeringen ikke har støtte for suverenitetsavståelsen. Artikkel fra Standpunkt 3-2016. 

Regjeringen har foreslått for Stortinget at Norge skal knyttes til EUs finanstilsyn gjennom EØS-avtalen. Forslaget innebærer at Overvåkingsorganet ESA og EFTA-domstolen får ny myndighet på finanssektoren. ESA skal kunne fatte direkte bindende vedtak for norske myndigheter og finansforetak, det vil si både forby eller begrense visse typer finansvirksomhet og ilegge bøter.

Lite støtte i folket
En meningsmåling utført av Sentio i mai 2016 på oppdrag av Nei til EU viste at bare 26 prosent av folket støttet overøføring av tilsynet av norske banker til overvåkingsorganet ESA og EUs finanstilsyn? 37 prosent var uenige i suverenitetsavståelsen, og hele 37 prosent svarte vet ikke. Dersom vet ikke-gruppen blir tatt bort, er 41,7 prosent enige i suverenitetsavståelsen og 58,3 prosent mot.

– Av alle spurte er det bare en av fire – 26  prosent – som støtter regjeringens forslag. Det bør være et tydelig signal til regjeringen om å stoppe denne tilslutningen, sier Kathrine Kleveland.

Blant Frps velgere er 32 prosent enige, 33 prosent uenige og 35 prosent vet ikke.

– Siv Jensen har støtte av mindre enn en tredjedel av Frps velgere for regjeringens forslag om å avgi suverenitet over finanstilsynet, sier hun.

– Etter flyseteavgiftstriden, kommer nok en sak der Siv Jensen går på tvers av sine egne velgere.

Regjeringen ønsker hastebehandling av saken om finanstilsyn i Stortinget. Blant de spurte er det mange som svarte «vet ikke».

– Det er i seg selv alarmerende når Stortinget nå skal ta stilling til den største avståelsen av suverenitet siden inngåelsen av EØS-avtalen. Her er det all grunn til å ta seg bedre tid i behandlingen, og få en bred debatt i samfunnet om denne viktige saken, sier Kleveland.

Avgir suverenitet
Reelt sett vil Norge bli underlagt EUs finanstilsyn. ESA skal gjøre sine vedtak etter tekstutkast fra EUs tilsynsbyrå. Det er EU-byråene som driver det daglige tilsynet, og kan gi ulike anbefalinger og såkalte ikke-bindende vedtak til finansmyndigheter og foretak også i Norge. Systemet bygger på at ESA gjør kopivedtak av det som kommer fra EU-byråene.

Tilslutningen til finanstilsynet skal behandles etter grunnlovens § 115 om avståelse av suverenitet, som krever tre fjerdedels flertall for vedtak. Dette er første gang siden EØS-avtalen ble vedtatt at Stortinget får forelagt en sak etter denne bestemmelsen. § 115 hjemler suverenitetsavståelse på et begrenset område til en organisasjon Norge er medlem av.

– Ettersom det er EUs tilsynsbyråer, der Norge ikke er fullt medlem, som reelt sett vil formulere ESAs vedtak, er forslaget fra regjeringen en omgåelse av medlemskapskravet i grunnloven, sier Kathrine Kleveland.

Halverer innskuddsgarantien
I sammenheng med forordningene for tilsynsbyråene, er det også en rekke reguleringer på finansområdet som regjeringen ønsker inn i EØS-avtalen. Totalt rundt 180 direktiver og forordninger. En av disse tilpasningene er innskuddsdirektivet, som betyr at garantidekningen for bankinnskuddene hvis en bank går konkurs blir mer enn halvert, fra 2 millioner kroner i dagens norske ordning til 100 000 euro i EU.

– Konsekvensene denne store pakken med EU-regler må utredes før Stortinget behandler forslaget om å avstå suverenitet til ESA og EUs finanstilsyn, sier Kathrine Kleveland.

– Den norske innskuddsordningen ble vedtatt i 1996. Ingen partier på Stortinget har siden tatt til orde for å redusere garantibeløpet. Før det nå kommer som pålegg fra EU gjennom EØS-avtalen.  

– Det synes også merkelig å avgjøre tilknytningen til EUs finanstilsyn bare uker før den britiske folkeavstemningen 23. juni. Med Londons som europeisk finanssentrum, vil et Brexit løfte store deler av finanssektoren ut av EU, sier Kleveland.

– I praksis vil nok finanshandelen foregå som i dag, men det vil bli laget nye ordninger for formelt samarbeid med et land utenfor EU. Ordninger som opplagt vil vise større respekt for nasjonal suverenitet.   

Voksende motstand
Etter at Fremskrittspartiets leder Siv Jensen svarte på spørsmål om suverenitetsavståelsen i Stortingets spørretime i mai, har reaksjonene vært sterke.

– Det handler ikke om selvråderetten eller hvordan Norge skal regulere norsk finansnæring, det handler om hvordan vi skal føre et effektivt tilsyn med finansinstitusjonene både her hjemme og i hele det europeiske markedet, sa Siv Jensen, ifølge ABC Nyheter 25. mai.

Senterpartiets utenrikspolitiske talskvinne Liv Signe Navarsete ga Siv Jensen svar på tiltale.

– Frekt å si at dette ikke handler om å avstå suverenitet!

– Jeg syns jeg hørte statsråden sa at det ikke skal avstås suverenitet, men denne saka skal jo behandles spesielt av Stortinget nettopp fordi det handler om en stor avståelse av suverenitet! utbrøt Navarsete fra Stortingets talerstol.

Kan stoppes av en fjerdedel
Suverenitetsavståelsen kan hindres hvis fjerdeparten av stortingsrepresentantene stemmer imot.

– Hvis Venstre, KrF og MDG stemmer mot sammen med SP og SV, mangler det bare fem stemmer på at suverenitetsavståelsen er avvist, sier Kathrine Kleveland.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook