Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Anskaffelsedirektivene...

Om Nei til EU

Ditt fylke

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte:

Anskaffelsedirektivene er en gave til velferdsprofitørene

Det har kommet tre nye anskaffelsesdirektiver fra EU som ble implementert i norsk lov i juni. Nå er helse- og sosialpolitikk inkludert som offentlig anbud. Det betyr at anbudsregimet gjelder for barnehager, barnevern, asylmottak, sykehjem og andre helsetjenester.

Det er nå usikkerhet om norske kommuner kan foretrekke ideelle aktører som Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen eller Norsk Folkehjelp framfor kommersielle velferdsprofitører. NHO service har engasjert seg på vegne av velferdsprofitører som Unicare, Aleris og Norlandia, og sendt protest til ESA som skal overvåke om norske kommuner følger nye EØS-regler. Blant annet klager NHO på Oslo kommune, som ønsker å fase ut velferdsprofitører.

Klagesaken undergraver det norske demokratiet. Partier har gått til valg på å foretrekke ideelle aktører framfor de som vil tjene penger på velferd. Så kaster NHO og ulike jurister seg igjen inn i debatten for å tolke EU-regler gjennom EØS.

Det er en viktig seier at både Oslo og Bergen kommune sammen med helseforetak vil kaste ut Orange Helse som leier ut østeuropeiske syke- og hjelpepleiere til elendige lønns- og arbeidsvilkår med slavekontrakter. Hele 80 norske kommuner har hatt Orange Helse inne.

EU/EØS-retten legger såkalt ikke-diskriminering til grunn for  anskaffelsesdirektivene. Derfor har det kommet ny forskrift som sier at utenlandske bedrifter og tilbydere kan få lærlingordning godkjent dersom de har lærlinger eller praksisplasselever. EU og EØS – gjennom de tre nye direktivene – utfordrer dermed Telemarksmodellen som krever lærlingeklausul med norsk utdanning og godkjent opplæring etter norsk opplæringslov med godkjent svenne/fagbrev som kriterium for å få offentlige oppdrag. Med EØS-reglene kan et firma med baltisk, rumensk eller polsk arbeidskraft godkjennes som lærlingebedrift med praksisplasselever der de ikke en gang har nasjonale lærlingeordninger. 

Nei til EU krever at norske myndigheter praktiserer anskaffelsesdirektivene slik at de ikke hindrer utfasing av velferdsprofitører og styrking av ideelle aktører. Hvis dette ikke er mulig, understreker det nødvendigheten av å erstatte EØS-avtalen med en mer demokratisk avtale

For mer informasjon

Kontakt

Leder i Nei til EU Kathrine Kleveland, på 928 25 162

Informasjonskoordinator Sindre Humberset, på 906 05 056

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook