Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Alternativer til EØS -...
Frihetsrommet
© Pål Hansen alias UKRUT.no

Alternativer til EØS - handlingsrommet

Nei til EUs alternativ til EØS-avtalen er å erstatte den med en handels- og samarbeidsavtale. Men vi bør lese oss opp og forberede oss for å kunne møte argumentene i debatten som kommer på basis av regjeringens kommende stortingsmelding om EØS.

Dette er et særtrykk av kapitel IV, 10 i Alternativrapporten, og omhandler det alternativet som er kalt «Utnytte handlingsrommet i EØS». Dette er ikke Nei til EUs alternativ, som er å erstatte EØS med en handels- og samarbeidsavtale. Når vi likevel legger såpass sterk fokus på alternativet «handlingsrommet» akkurat nå, er det for at folk skal kunne lese seg opp og være forberedt på den debatten som kommer på basis av regjeringas kommende stortingsmelding om EØS. Den vil først og fremst fokusere på dette alternativet.

Nei til EU har så langt – på et prinsipielt grunnlag (stortingsmeldinga foreligger ikke pr. skrivende stund) - inntatt følgende holdning til dette alternativet;

-          Å utnytte handlingsrommet i EØS er et lite, men utilstrekkelig, skritt i riktig retning.

Dette er imidlertid bare riktig dersom det å bruke handlingsrommet i EØS betyr å gå bort fra nærmest total ettergivenhet overfor EU, til en mer aktiv og kritisk holdning som ivaretar Norges interesser på en tydeligere og sterkere måte. For eksempel ved å nekte å akseptere at EU-lovgivning er EØS-relevant (som i eksemplet med offshore-forordninga), eller å bruke vetoretten oftere (som KrF har tatt til orde for). Det er altså praksis som vil vise om Regjeringa og Stortinget faktisk vil bruke handlingsrommet til reelt å ivareta vitale nasjonale interesser, eller om det bare betyr smartere blidgjøring av EU. Konfliktsakene mellom Norge og EU står i kø framover. Det blir rikelig anledning for de politiske myndigheter til å vise hva dette vil bety – i praksis.

Det er altså all grunn til møte den kommende meldinga med en viss skepsis. Det er samtidig viktig, også for Nei til EU, å kunne delta i denne debatten og bidra med et kritisk perspektiv.

Da må vi være kunnskapsbaserte. Slik kunnskap om «handlingsrommet» finner du i dette særtrykket.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook