Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Alt med Europa er ikke...

Aktiviteter

Flere aktiviteter
© John Øyslebø

Fra venstre: Johan Tønnes Løchstøer, Terje Lien Aasland, Heming Olaussen og Arne Vinje

Alt med Europa er ikke ideelt, heller ikke alt med EØS-avtalen.

Dette innrømmet Terje Lien Aasland (AP), stortingsrepresentant fra Telemark på mandagens EØS-konferanse i Ibsenhuset i Skien da han sammen med Johan Tønnes Løchstøer (V), gruppeleder i Telemark fylkesting, Heming Olaussen, leder i Nei til EU og Arne Vinje (SV), ordfører i Vinje hadde tatt sete for å diskutere dagens EØS-avtale og eventuelle alternativer til den.

© John Øyslebø

Trenger vi EØS-avtalen var et av spørsmålene som arrangøren, Telemark Nei til EU, hadde stilt på forhånd til panelet. Olaussen var først ute med sin innledning og han mente at det i Norge nå handler om den tredje EU-debatten, nemlig debatten om EØS-avtalen. EØS-avtalen er spesiell, den er ensidig og dynamisk. Den endrer seg hele tiden hevdet Olaussen.

Hjemfallsaken, import av alkohol, alkoholreklame og differensiert arbeidsgiveravgift er eksempler på saker som har kommet etter hvert, selv om det ble hevdet at de ikke skulle være problematisk da Norge inngjekk EØS-avtalen. Det er også spredt en rekke myter om EØS; at vi ikke får solgt varene våre uten EØS, at den økonomiske fremgangen i Norge skyldes EØS og at EU ikke vil ha noen annen avtale med oss enn EØS, mente han. Olaussen presenterte så de åtte alternativene til dagens EØS-avtale som Alternativ-prosjektet har utredet.

© John Øyslebø

Løchstøer sa at han var for EU i -72 og -94. Er det behov for alternativ til dagens EØS-avtale spurte han retorisk. Vi har hatt stabil handel med EU i alle disse årene vi har hatt EØS. EU har også høyere krav på miljøområdet enn Norge hevdet han. Norge har utviklet seg til den velferdsstaten som den er. Om det er på grunn av EØS-avtalen skal jeg ikke påstå, men EØS har i alle fall ikke lagt hindringer i veien for velferdsstaten vår, mente han videre.

© John Øyslebø

Alt med Europa er ikke ideelt, heller ikke alt med EØS-avtalen. Det skal jeg innrømme. Dette utsagnet kom fra Aasland i sin innledning. Han mente allikevel at det var viktig å holde på dagens EØS-avtale. Aasland viste til industrien og annet næringsliv. EØS-avtalen gir en trygghet. En løsere tilknytningsform til EU vil ikke gi denne tryggheten, hevdet han.

Han kom videre inn på at Stortinget i forrige periode hadde for liten inngrep i forhold til EØS-avtalen, men dette har bedret seg i denne stortingsperioden med kontoret som Stortinget har opprettet i Brussel slik at representantene kan bli supplert med opplysninger derfra. EØS-debatten er interessant hvis den kan synliggjøre klare alternativer mente Aasland, men jeg mener allikevel at EØS-avtalen gir størst trygghet.

Vi skal ikke frykte debatten om EØS. Folk må få vite hva alternativene til EØS er, sa Aasland i debatten som fulgte etter matpausen. Alle var enige om at det er ganske stor kunnskapsmangel i det norske folk i forbindelse med EØS-avtalen og Olaussen mente at Storting og Regjering har et ansvar for å tette dette kunnskapshullet. Jeg trenger også kunnskap og den får vi igjennom debatter, sa Aasland.

Vi har fått en EØS-debatt i Norge nå, ikke minst på grunn av fagbevegelsen. Det er uroa etter de fire EU-dommene som har rammet fagbevegelsen, sa Olaussen. EUs vikarbyrådirektiv var et av direktivene som ble debattert og det var stor uenighet om hvorledes dette virker. Også enkelte tilhørere var opptatt av dette. Beholder vi de tilleggspunktene som Regjeringa har vedtatt hvis vi får regjeringsskifte var et av spørsmålene som ble stilt fra salen. Panelet var også uenig i om det på enkelte arbeidsplasser er litt ”Texas” eller ikke.

© John Øyslebø

Arne Vinje mente også at vi må få en diskusjon om EØS-avtalen. Mange oppfatter EØS-avtalen som problematisk i dag. Ordningen med offentlige innkjøp fordyrer selve innkjøpet. Ordningen gjør innkjøpet ikke billigere, slik meningen er med ordningen. På spørsmål fra debattlederen om hvilket alternativ til dagens EØS-avtale som er aktuelt, så svarte Vinje at det er for tidlig å konkludere med et bestemt alternativ.

Løchstøer sa at Venstre mener at dagens EØS-avtale er god, men at muligens Stortinget kan involveres bedre slik at handlingsrommet kan utnyttes bedre. EU er blitt noe helt annet enn det vi foreså oss i -72 og -94. EU har bidratt til en stabilisering i Europa mente han.

© John Øyslebø

Kveldens ordstyrer, Per Simon Mustvedt ledet debatten på en ryddig måte.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook