Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Aldri kompromiss med s...

Aldri kompromiss med sjølråderetten!

Appell – Eidsvolds plass 3. juni 2016:

Nei til EU hadde en enkel argumentasjon som slo rot i folks hjerter i forbindelse med folkeavstemningen i 1994:  Vi argumenterte for selvråderetten.

Det er sjølråderetten og suvereniteten, det å bestemme sjøl i eget land, det er demokrati og folkestyre som fortsatt er det de beste norske argumentene, både når det gjelder vår skepsis mot tjenesteavtalen TISA eller handelsavtalen TTIP vi kan bli knyttet til via EØS-avtalen, - eller nærmere EU-tilknytning, som i finanstilsynssaken.

I dag er det finanstilsynssaken jeg vil bruke tiden på:
Regjeringen har foreslått for Stortinget at Norge skal knyttes til EUs finanstilsyn gjennom EØS-avtalen. Nei til EU krever at Stortinget sier nei til den største suverenitetsavståelsen siden EØS-avtalen ble inngått.

Forslaget innebærer at Overvåkingsorganet ESA og EFTA-domstolen får ny myndighet på finanssektoren. ESA vil kunne forby eller begrense visse typer finansvirksomhet og ilegge bøter.

Regjeringens forslag har ikke støtte i det norske folk. En landsomfattende meningsmåling fra Sentio, utført for Nei til EU, viser at bare én fjerdedel – 26 prosent – er enig i at tilsyn av norske banker skal flyttes ut av landet. Målingen viser også at mange er usikre, noe som taler for at vedtak bør utsettes slik at vi kan få en bred offentlig debatt.

Regjeringen drar oss inn i unionene som det norske folk har avvist. Reelt sett blir Norge underlagt EUs finanstilsyn. Systemet bygger på at ESA gjør kopivedtak av det som kommer fra EU-byråene.

Bankunion er etablert og EU har akseptert at vi er utenfor i EØS.
Men utviklingen vil sannsynligvis bli at finanstilsynet vil trekke oss mer og mer inn i EUs bankunion.

Regjeringen vrir seg unna Grunnloven ved at ESA (overvåkningsorganet i EØS) tar de formelle beslutningene med virkning for Norge.
Realiteten er at EU vil bestemme rammevilkårene for og kan bøtelegge norske banker
Innskuddsgarantien for norske bankkunder blir mer enn halvert fordi EU godtar ikke at den er bedre enn i EU.

Regjeringen legger opp til hastevedtak i Stortinget før sommerferien.

Aspaker antyder at vi nå kan tilknyttes EUs energibyrå ACER på samme måte som hun vil med finanstilsynet. Energi er ikke mindre følsomt enn finans. Sannsynlig blir det en utvikling mot å trukket inn i en energiunion etter hvert.

Dette er å kjøpe katta i sekken, gir vi slipp på finanstilsynet, vil mer komme. Totalt er en slik modell fullstendig uakseptabel.
Juridisk ekspertise på området mener at denne suverenitetsavståelsen faktisk bryter med Grunnloven.

Er det viktigere for statsministeren å tekkes EU, enn å ta vare på folkestyret og det norske demokratiet. Og ikke minst, viktigere enn å følge Grunnloven?

Takk for at dere er her. Din stemme og din protest betyr noe. Avgjørelsene som bestemmes på Stortinget bak oss handler om hverdagen vår, fra banktjenester, og innskuddsgaranti i finanstilsynssaken, til handel og investeringer som er viktig for enkeltmennesker, lokalsamfunn, og kan svekke demokratiet vårt slik det gjelder TISA, eller mat- og miljøstandarder som i TTIP.

La oss ta avgjørelsene for enkeltpersoner, lokaldemokrati og fellesskap nærmest mulig folk, her i eget land, ikke i Brussel, ikke i USA eller hvor som helst: Aldri kompromiss med sjølråderetten!

Nei til EU oppfordrer alle stortingsrepresentanter, spesielt de som er mot EU til å avvise regjeringens forslag om finansmakt til EU. Arbeiderpartiet og Frp ser ut til å ville bruke partipisk – det er horribelt, et slikt spørsmål om suverenitetsavståelse er et samvittighetsspørsmål!

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook