Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Adjø solidaritet?
© Rebecca Harms

Syriske flyktninger venter på jernbanestasjonen Keleti i Budapest i september 2015. 

Adjø solidaritet?

Jeg er optimist på solidaritetens vegne, jeg sier velkommen til Norge til dem som ikke så noen annen mulighet! Leder i Standpunkt 4-2015. 

En flyktning er et dikt skrevet på fremmed pergament, leste jeg nylig. Så poetisk kan det skrives, mens vi ser grusomme øyeblikk, håpløshet og den største flyktningkrisen siden andre verdenskrig. Redningsmenn med spedbarn i armene spør seg hvordan foreldrene kan ta nyfødte på flukt over havet, og svarer selv at alternativet er verre.

Hvordan skal Nei til EU forholde seg til flyktningkrisen? Nei til EU pekte i en uttalelse i september på at Norge også må se bort fra Dublinavtalens forpliktelser, og at FN måtte spille en større rolle når EU har spilt falitt. På Facebooksiden forlot flere gruppen vår fordi vi både skrev om og mente noe om dette. Det tåler vi.

Solidaritet har alltid vært et hedersord for Nei til EU, nedskrevet i bærebjelkene og  internasjonal solidaritet er igjen foreslått i arbeidsplanen.

Europa er i følge generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen det kontinentet med færrest flyktninger. Allikevel er antallet stort nok til å få det til å knirke både innad i Norge og i EU.

Fredsprisvinneren EU har ikke klart å håndtere krisen og er uenig med seg selv: Tyskland løste opp Dublinavtalen, selve pilaren i EUs flyktningstystem, mens Ungarn bygde murer og brukte piggtråd mot flyktninger i øst.

Angela Merkel tok tidlig ansvar og regi og åpnet Tyskland for et større antall enn det FNs høykommisær har bedt EU-landene tilsammen om å fordele. Tyskland vil ta i mot en halv million flyktninger flere år framover, også fordi de trenger arbeidskraft. Det tok lengre tid før Erna Solberg kom på banen og inviterte FN til å ha en giverlandskonferanse på norsk jord. Det skal regjeringen ha honnør for, Nei til EU støtter en giverlandskonferanse.

Kaoset langs Europas grenser hindrer foreløpig politiske løsninger, men de må komme. Krigen i Syria må stanses, penger må samles inn og flyktninger må få nye hjem. Det finnes ikke enkle løsninger på flyktningkrisen som utspiller seg ved Europas grenser. EU har bygd opp en inhuman yttergrensekontroll gjennom Schengen som stenger desperate mennesker ute, ofte med fatale konsekvenser. EUs rigide og usolidariske flyktningsystem stenger de ytre grensene, og skaper et indre marked med fri flyt av arbeidskraft. Det er ikke bygd for å gi mennesker i nød human behandling eller håndtere store flyktningebevegelser.  Vi trenger et velfungerende, rettferdig og mer solidarisk asylsystem, i overensstemmelse med menneskerettighetene og bygd på FNs flyktningkonvensjon.

Dette er en internasjonal krise, som krever samarbeid langt bredere enn EU for å finne løsninger og mobilisere midler for strakstiltak. Viktige parter er FN, Russland, Tyrkia og de berørte nordafrikanske landene. Norge må være med og ta initiativ til et slikt samarbeid. Nei til EU foreslo et toppmøte om flyktningesaken, der det er viktig at landene har nasjonal handlerett til å gjennomføre tiltak etterpå.

Vil «Adjø solidaritet» bli ettermæle for Europas behandling av denne flyktningkatastrofen? Nei, heldigvis ser vi solidaritet og dugnadsånd: Aksjonistene bak Dråpen i havet, som blant annet samler inn bæreseler. Vi ser dansker som viser et annen Danmark enn det flyktningene var redde for da de skrev «No Denmark» i togvinduene. Refugees  welcome to Norway er enkeltpersoner som startet å hjelpe helt konkret. Barn knuser sparebøsser og vi sender penger til velkjente hjelpeorganisasjoner som driver profesjonelt arbeid.

Jeg er optimist på solidaritetens vegne, jeg sier velkommen til Norge til dem som ikke så noen annen mulighet! Som organisasjon må vi være pådriver til at store spørsmål som krever store svar, både blir stilt og svart på. Derfor avslutter jeg med et dikt av Stein Mehren.

Store spørsmål

De store spørsmål har ingen
løsninger, har ingen svar
Store spørsmål er ikke til
for at vi skal besvare dem
Men for at vi skal leve dem

De største gåtene forblir
gåter. Og det er som gåter
de lar oss forstå vår plass
i verden, idet de ubønnhørlig
setter oss på plass i oss selv

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook