Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Åpent brev til Børge B...

Åpent brev til Børge Brende

Følg opp innsatsen i Johannesburg, stopp patentdirektivet

På FNs toppmøte om miljø og utvikling i Johannesburg i begynnelsen av september bidro Norge sterkt til at miljøavtaler ikke ble underordnet handelsavtaler. Dette var prisverdig, og må følges opp. Norge må derfor ikke innføre regelverk om patent på liv som strider mot FNs Konvensjon om Biologisk Mangfold.

EUs direktiv om patent på liv og TRIPS-avtalen i WTO strider mot FNs Konvensjon om Biologisk Mangfold. Norge har også tidligere uttalt at patentdirektivet er i strid med biokonvensjonen. Norge har aktivt støttet Nederland i EF-domstolen om at direktivet strider mot konvensjonen.

Skal Norge opprettholde tillit og troverdighet som en internasjonal pådriver for at ikke miljøavtalene skal underordnes handelsinteressene, må dette følges opp gjennom å motarbeide deler av handelsavtaler som strider mot allerede etablerte miljøavtaler. Når det gjelder patentdirektivet, har Norge mulighet til å la være å gjennomføre regelverket. Den muligheten må benyttes
i en kontroversiell sak hvor både norske myndigheter og en rekke andre land mener at regelverket strider mot en miljøavtale som vi har ratifisert. Også mange EU-land er svært kritiske til direktivet. Nederland har prøvd saken for domstolen med støtte fra Italia, og parlamentet i Luxemburg har krevd fullstendig reforhandling av direktivet. Kun seks land har innført direktivet 4 år etter at det er vedtatt.

Vi er 40 organisasjoner som har gått mot innføringen av patentdirektivet i Norge, blant annet fordi vi i stedet ønsker at Norge skal vise respekt for sine internasjonale miljøforpliktelser. I lys av den positive innsatsen Norge gjennom flere år ha bidratt med i forhold til Konvensjonen om Biologisk Mangfold og Cartagenaprotokollen, og nå sist i Johannesburg, forventer vi at Norge følger opp med et nei til regelverk for patent på liv
som mange land mener vil bidra til urettferdig utnyttelse av verdens genressurser og strider mot Konvensjonen om Biologisk Mangfold.

Hilsen

ATTAC Norge
AUF
Blekkulfs Miljødetektiver
Dyrebeskyttelsen i Norge
Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere
Fellesrådet for Afrika
Forbrukerrådet
Forum for Utvikling og Miljø
Framtiden i Våre Hender
GATT/WTO-kampanjen
Greenpeace
Grønn Ungdom
Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet
IOGT
Kirkerådet/Den Norske Kirke
Latin-Amerikagruppene i Norge
Miljøheimevernet
Natur og Ungdom
Norges Bygdeungdomslag
Norsk Målungdom
Nei til EU
Noregs Ungdomslag
Norges Bygdekvinnelag
Norges Bondelag
Norges Handikapforbund
Norges Kristelige Studentforbund
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges Vel
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Oikos Økologisk Landslag
Regnskogsfondet
Rød Ungdom
Sosialistisk Ungdom
Senterungdommens Landsforbund
Studentene og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond
Ungdom mot EU
Unge Venstre
Utviklingsfondet
WWF Norge

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook