Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / 2010; noe nytt fra EU-...
EU-flagget som seil
© nn

2010; noe nytt fra EU-fronten?

I ei melding som gikk ut i romjula fra ANB/NTB blir det hevdet at første halvår 2010 kan bli et ”avgjørende år for Norges EU-forhold”.

Utsagnet henviser til EUs nye Lisboatraktat, med ny president, ny ”utenriksminister” og nyoppnevnt EU-kommisjon. Alt sammen virker utfordrende for den norske EU-ambassaden i Brussel, i følge nyhetsbyråene. Viktige saker ligger på vent, som bankdirektivet, et risikoråd for overvåking av finansmarkedet, utformingen av ”ny” fiskeripolitikk for EU samt selkonflikten. Island nevnes også. EU-parlamentets angivelig nye ”tyngde” skal visstnok også representere et problem. Eller utfordring, på nyspråk. Det er altså Norges innflytelse på EU som bekymrer, og som foranlediger overskriften om det avgjørende året.

Sett fra et mer folkelig perspektiv kan det synes som om forholdet til EU ligger nokså fast. Fra dette perspektivet kan forholdet mellom EU og Norge 2010 beskrives slik: I mars vil det være fem år sammenhengende nei-flertall (om ikke noe helt revolusjonerende skjer.). Nei til EU har vokst til over 30.000 medlemmer og er omtrent fem ganger så store som motstykket på ja-siden. Vårt forslag om en full gjennomgang av EØS har fått gjennomslag og vil bli påbegynt gjennom et regjeringsoppnevnt utvalg, datalagringsdirektivet skal opp til en uhyre spennende avklaring, motstanden mot postdirektivet vokser i omfang, i fagbevegelsen vokser skepsisen mot de mange dommer og lovpålegg fra EU som bl. a. hindrer kampen mot sosial dumping.

Mange synes EØS-avtalen koster mer enn den smaker; 15 milliarder over fem år – 50% økning fra foregående femårsperiode. Veit vi egentlig hvor pengene blir av? Norge har så langt kommet relativt godt gjennom finanskrisa. Hva med EU? Halvparten av landene i eurosonen sliter tungt, det er ca. 10% arbeidsløshet – 20% blant unge. Baltiske stater, Irland, Hellas, Spania er hardt ute å kjøre, andre vil følge. Sosiale og politiske opprør er sannsynlige. Mange regjeringer vil sitte utrygt. I klimasaken rygget EU i København og viste en union med betydelig større omsorg for egen industri framfor verdens klima og de utsatte statene i verden.

Men trass i utelatelsen av alt dette har ANB/NTB rett i at bankdirektiv, overvåkingsregime av finanssektoren, selsak, fisk og Island også er viktige saker i 2010. Det blir med andre ord nok å ta fatt i, både for UD, regjeringa, Stortinget, media og Nei til EU.

Spørsmålet blir: Er det ivaretakelsen av vitale nasjonale interesser som står i høysetet, eller er det ettergivenhet og passiv tilpasning til EU med den evige lengsel etter å ”sitte ved bordet” som vil prege Norges forhold til EU i 2010? Det vil fort vise seg. Datalagringsdirektivet og EØS-utredninga kommer først. Der er det sprengstoff i mengder, både på kort og lang sikt. Min spådom for 2010 vil være: Nok et år preget mer av konflikt enn av idyll når det gjelder forholdet mellom Norge og EU. Nok et år preget av interne dragkamper når det gjelder EU. Et utfordrende år – ikke minst for de som bærer ”drømmen om Brussel” i sitt hjerte.

Heming Olaussen

leder i Nei til EU

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook