Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / 1. mai mot EØS
Fane
© nn

1. mai mot EØS

Gratulerer med dagen!

Nei til EU deltar i 1. mai-arrangementene mange steder rundt i landet. Det gjør vi utfra vår politiske plattform, som sier at vi skal arbeide mot at Norge tilpasses den samfunnsformen EU representerer. I dag ser vi nettopp at Norge tilpasses EU på stadig nye områder, ikke minst innafor arbeidslivet. Det er mulig gjennom en EØS-avtale som «eser ut» langt utover det som ble forutsatt og lovt da avtalen ble vedtatt i 1992. Vi mener at vi faktisk står overfor en ny avtale, og vi mener avtalen bør legges ut til ei folkeavstemning, så folket får si sitt om det vi oppfatter som en uthuling av folkets nei fra 1994.

EØS-avtalen griper etter hvert djupt inn i norsk arbeidsliv. Laval-dommene, tjenestedirektivet, vikarbyrådirektivet, kabotasjekjøring, postdirektivet, omlegginga av differensiert arbeidsgiveravgifta, håndhevingsdirektivet, helsedirektivet, jernbaneprivatisering, anskaffelsesdirektivet – lista er lang over EU-lovgivning som går foran norske lover, regler og tariffavtaler. Det er derfor Transportarbeiderforbundet har vedtatt at EØS-avtalen må sies opp. Det er derfor El&IT-forbundet har sagt at den må sies opp om ikke norske lover og regler kan opprettholdes mot EU-regelverket.

LO-kongressen vedtok at norske lover, tariffavtaler og ILO-konvensjoner skal ha forrang for EU-lovgivning. Det er det motsatte som skjer. Det er derfor på sin plass at arbeidsfolk landet rundt sier nei til EØS, og/eller til at konkret EU-lovgivning skal bli til norsk lov. Slik vi ser i Oslo, i Bergen, Trondheim, i Kristiansund, på Stjørdal og mange, mange andre steder rundt om i Norge 1. mai 2014.

Nei til EU er også opptatt av internasjonal solidaritet. 1. mai er arbeidsfolks internasjonale kamp- og solidaritetsdag. Vi ønsker å sende en hilsen til det greske folk om at vi tenker på dere. Hellas – demokratiets vugge – som i dag hjemsøkes av en EU-pålagt fattigdom hinsides vår fantasi: Over 60 % av unge mellom 18–25 år er arbeidsløse. Landet er av det internasjonale Røde Kors definert som et sosialt katastrofeområde – som det første vest-europeiske land etter den 2. verdenskrig. Vi føler også solidaritet med det spanske folk, der hvert tredje barn nå risikerer å vokse opp i fattigdom pga. EU/Troikaens brutale kuttpolitikk.

Nei til EU tar avstand fra all form for rasisme og alle anti-demokratiske tendenser. Det er med bekymring vi ser hvordan kuttpolitikken, fattigdommen og arbeidsløsheten i EU – 26 millioner arbeidsløse, 120 millioner fattige – gir næring til fenomener som for lengst burde ha vært begravet på historias skraphaug: Gyllent Daggry i Hellas, National Front i Frankrike, Sverigedemokratene osv. Vi støtter opp om den demokratiske og folkelige EU-kritikken, slik vi ser den i Syriza i Hellas, Folkebevegelsen mod EU i Danmark og i en rekke andre land.

Nei til EU mener EU er et demokratisk fiaskoprosjekt. Det demokratiske underskuddet er enormt, det er elitene som regjerer. Vi ser at EU også svikter de fattige og de arbeidsløse, ungdommen og kvinnene i en rekke medlemsland. Vi ser imidlertid at det ledende regjeringspartiet Høyre ikke ofrer disse en tanke, men klynger seg til drømmen om at Norge en gang skal ta plass sammen med EU-eliten i Brussel.

Det sier 70 % av folket nei til. Det har et flertall av folket sagt nei til i ni år sammenhengende. Hva skal til for at elitene her til lands hører på sitt eget folk? Hva skal til for at de slutter å tømme demokratiet for innhold, underlegge seg Brussel og begynner å ta hensyn til et anstendig arbeidsliv og den norske egalitære samfunnsmodellen som er bygget opp, ikke minst av arbeidsfolk, gjennom generasjoner?

Det må sies klart og tydelig fra at den uhemma EU-tilpasninga er uakseptabel. Til det er 1. mai en glimrende anledning.

Lykke til med dagen!

Nei til EU! Ut av EØS!

Se kalenderoppføringen for 1. mai-arrangementet der du bor.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook