Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU

Nytt fra Nei til EU

Her finner du politiske uttalelser, pressemeldinger, leserbrev og kronikker fra Nei til EU.

Kontakt:

  • Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU, på 92 82 51 62
  • Sindre Humberset, informasjonskoordinator, på 90 60 50 56
© Nei til EU
ikon for Artikkel (vanlig)

Fylkesledersamling i Nei til EU med innlagt skoleringsdag

Fredag 22. og lørdag 23. september var fylkesledere, sentralstyremedlemmer og andre personer fra fylkene Norge rundt samlet i Oslo for å få politiske og organisatoriske oppdateringer og kunnskapspåfyll.

© Jay Allen, Number 10
Artikkel (enkel)

Statsminister Theresa May holder tale i Firenze og legger fram britenes tilbud til overgangsordning ved EU-utmelding. Hva som kommer etter er fortsatt helt i det blå.

ikon for Artikkel (vanlig)

– EØS-rett er økonomisk rett

Stemmeurne
© krd
ikon for Artikkel (vanlig)

Uka som gikk: Fra handlingsrom til handlingslammelse

Den innbitte norske motstanden mot å holde EFTA-døra åpen for britene er pinlig.

Artikkel (enkel)

Dette leserinnlegget stod på trykk i avisa Hallingdølen 5. september 2017:

EØS hindrer fritt valg!
 
Meningsmålinger viser at 70 % av folket er imot norsk medlemskap i EU. 35 % foretrekker en handelsavtale framfor EØS-avtalen, 22 % er for EØS-avtalen (Sentio april 2017). Likevel er et flertall av stortingsrepresentantene for begge tilknytninger. For å endre denne udemokratiske ubalansen er det nødvendig å styrke de partiene som representerer folkeflertallet.

© Privat
ikon for Artikkel (vanlig)

Hedmark Nei til EU aktive før stortingsvalget

Hedmark Nei til EU er i aktivitet over hele fylket og langt innpå Finnskogen helt til EUs grense med utdeling av valgavisa til Hedmark Nei til EU nå når stortingvalget skal avgjøres om noen dager.

Olaf Gjedrem
© Nei til EU BY-NC-SA
Artikkel (enkel)

I innspurten før valget synes det klart at langt færre representanter enn før vil omfavne EØS-avtalen i det nye Stortinget.

Olaf Gjedrem ved Stortinget
© Eivind Formoe
ikon for Avisinnlegg

Leserbrev i Dagsavisen: Misvisende fra Kolberg om Jernbanepakke IV

Martin Kolberg argumenterer i Fremtiden/Dagsavisen som om EU ennå ikke har ferdigbehandlet Jernbanepakke IV. Dette er misvisende. Det er også feil å snakke om ett jernbanedirektiv, slik Kolberg gjør.

© CC0
ikon for Artikkel (vanlig)

Vil et nytt Storting stanse privatisering og oppsplitting av jernbanen?

Fortsatt motstridende signaler fra ledelsen i Arbeiderpartiet på om partiet vil reversere jernbanereformen og si nei til Jernbanepakke IV.

Velg mindre makt til EU 2017
Artikkel (enkel)

Valgkampstrid om EØS og jernbanen

To uker før valget er det jernbanen som segler opp som den mest brennbare EØS-saken. Arbeiderpartiet er utydelige på om motstand mot regjeringens jernbanereform også betyr veto mot EUs jernbanepakke.

Olaf Gjedrem ved Stortinget
© Eivind Formoe
ikon for Uttalelse

Både tilhengere og motstandere er enige om at EØS-avtalen griper inn i norsk samfunnsliv på svært mange og stadig nye områder. Da er det forstemmende hvordan EØS-spørsmålet blir omgått og unngått foran hvert eneste Stortingsvalg.

ikon for Artikkel (vanlig)

Olaf Gjedrem sin appell under Arendalsuka

– Sjølv om mandatfordelinga skulle verte den same som ved valet i 2013, så syner resultata at eit nytt Storting får 73 EU-motstandarar. Berre 38 seier no at dei er for medlemskap. Det er ei kraftig endring i positiv lei, sa Olaf Gjedrem, fungerande leiar i Nei til EU, i sin appell under Arendalsuka 2017.

ikon for Artikkel (vanlig)

Hva mener partiene om EU og EØS?

Nei til EU har gått gjennom partienes vedtatte stortingsvalgprogram på jakt etter svar på sentrale spørsmål angående Norges forhold til EU. Her er noen av konklusjonene.

ikon for Artikkel (vanlig)

Retting: Kystpartiet sine EU- og EØS-synspunkt i Standpunkt

I Standpunkt 3-2017 og dei fylkesvise avisene som Nei til EU skal dele ut i valkampen har diverre Kystpartiet sine synspunkt vorte gjengitt feil.

EU-parlamentet om felles EU-forsvar.
© European parliament
ikon for Avisinnlegg

Leserbrev i Klassekampen: Hva gjør Norge i EUs militærprosjekt?

Da Norge for 25 år siden inngikk EØS-avtalen, ble det understreket at avtalen ikke omfatter utenriks- og sikkerhetspolitikk. Har regjeringen helt glemt det?

Olaf Gjedrem
© Nei til EU BY-NC-SA
Artikkel (enkel)

– EU og EØS-spørsmålet er avgjerande for korleis Noreg skal sjå ut i framtida. Det sa fungerande leiar i Nei til EU, Olaf Gjedrem, da han la fram kandidatundersøkinga fra Nei til EU. – Me vil ha klare svar på kva politikarane faktisk meiner før me legg røystesetelen i urna, sa han mellom anna.

Olaf Gjedrem
© Eivind Formoe
ikon for Artikkel (vanlig)

Nei til EUs kandidatundersøking viser framgang for EU- og EØS-motstanden

Nei til EUs kandidatundersøking for 2017 viser at det nye Stortinget vil ha fleirtal av EU-motstandarar, EØS-tilhengarane vert dramatisk færre og fleire vil bruke veto-retten.

© Arbeiderpartiet
ikon for Avisinnlegg

Leserbrev i Nationen, Gudbrandsdølen Dagningen: EØS, TISA og AP

Det politiske handlingsrommet som EØS gir og som Støre har forsvart denne avtalen med, har vi fått slått fast ikke er godt nok.

Måling av maskevidde
ikon for Avisinnlegg

Leserbrev i Fiskeribladet: Feil maskevidde, Ingebrigtsen

Norge trenger ikke å trygle verden, heller ikke EU, om å kjøpe norsk fisk av ypperste kvalitet. Vi kan ikke se det annerledes enn at uten EØS-avtalen vil norske fiskere og fiskeindustrien ha lysende framtidsutsikter.

flere generasjoner på stand i rindal
© Rindal Nei til EU | Gine Kirkholt
Artikkel (enkel)

I Rindal står fire generasjoner Bolme sammen på stand mot uthuling av Grunnloven.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook