Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU

Nytt fra Nei til EU

Her finner du politiske uttalelser, pressemeldinger, leserbrev og kronikker fra Nei til EU.

Kontakt:

  • Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU, på 92 82 51 62
  • Sindre Humberset, informasjonskoordinator, på 90 60 50 56
tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

EØS truer norske ressurser

Nei til EU krever at norske myndigheter forsvarer næringsgrunnlaget vårt.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Til kamp mot ESA

Nei til EUs leder Sigbjørn Gjelsvik varslet kamp mot ESA i sin ledertale på landsmøtet.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Nei til EU for miljøet og mot ESA

I 2002 skal Nei til EU gjennomføre en miljøkampanje og starte arbeidet med å få lagt ned EØS-kontrollorganet ESA.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Sigbjørn Gjelsviks leiartale på landsmøtet 2001

Les leiar Sigbjørn Gjelsviks opningstale på landsmøtet 24. november.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Lansering av Nei til EUs årbok "Stille før stormen?"

I morgen, fredag, blir Nei til EUs årbok "Stille før stormen?" lansert for publikum. Det er pressekonferanse på Nei til EUs kontor i Arbeidersamfunnets plass 1 klokka 13.00.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Pressemelding: Velkommen til Nei til EUs landsmøte

Lørdag 24. og søndag 25. november har Nei til EU landsmøte på Håndverkeren konferansesenter i Oslo. Vi ønsker journalister og andre interesserte velkommen.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Veto mot patentdirektivet!

Tirsdag 9. oktober faller EF-domstolens dom i saken Nederland fører mot EU om patent på liv. Sannsynligvis tar ikke EF-domstolen Nederlands ankepunkter mot direktivet til følge.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Nei til anbudstvang fra EU

EU har foreslått en forordning som pålegger medlemslandene å legge all drift av tog og busser, trikker, T-baner og ferjer ut på anbud. Dette kan også bli norsk lov gjennom EØS.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Ingen ny medlemskapssøknad!

Nei til EU merker seg at vi nå får en regjering med to nei-partier representert. Vi ber om at det blir klargjort allerede i regjeringsforhandlingene at det ikke vil bli noen søknad om norsk EU-medlemskap i inneværende stortingsperiode.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Forsvar norsk vannkraft mot ESA

Den norske vannkrafta er en viktig del av norsk nasjonalformue. De norske konsesjonslovene slår fast at den er vår felles eiendom, den kan leies ut til private, men etter maksimalt 60 år går kraftverkene vederlagsfritt tilbake til staten.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Nei til oppgradering av EØS-avtalen

Det har fra regjeringshold i Norge blitt bekreftet at det arbeides med å få til en såkalt ”teknisk oppgradering” av EØS-avtalen. Regjeringen vil ikke si hva som konkret drøftes i samtalene med EU. Det blir imidlertid antydet at EØS-avtalen skal oppdateres med bakgrunn i Maastricht-traktaten, Amsterdam-traktaten og den ennå ikke ratifiserte Nice-traktaten.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

EØS truer verdien av petroleumsressoursene

EU-kommisjonen har anlagt sak mot flere oljeselskap som er rettigshetshavere på gassfeltene på norsk sokkel. Selskapene risikerer bøter på mange milliarder kroner fordi salget av gassen til kontinentet har skjedd på samordnet måte gjennom Gassforhandlingsutvalget (GFU). Kommisjonen hevdet at dette er i strid med EØS-avtalens §53 som forbyr samarbeide mellom leverandører som hindrer konkurranse.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Pressemelding: EF-domstolen bestemmer ikke i Norge, Jagland!

Utenriksminister Thorbjørn Jagland uttaler i Aftenposten i dag at Norge må følge EF-domstolens vedtak i patent på liv-saken fordi "vi har bedt domstolen avgjøre saken".

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Globaliseringskonferansen starter i dag

Minner om den store globaliseringskonferansen 11. - 13. oktober på Folkets
Hus i Oslo

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Bred allianse mot patent på liv

<b>Markering på Youngstorget på fredag.</b><br>
En rekke organisasjoner har samlet seg til markering mot EUs patentdirektiv, og krever at Stortinget legger ned veto.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Pressemelding: Veto mot patentdirektivet!

- Nei til EU forventer at de to nei-partiene KrF og Venstre bidrar til veto mot patent på liv-direktivet, sier Sigbjørn Gjelsvik, leder i Nei til EU.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Krever åpenhet om EØS-endring

- Regjeringa diskuterer nå "oppgradering" av EØS-avtalen i lukkede møter med EU. Dette er ikke demokratisk holdbart. Nei til EU krever at disse drøftingene blir gjenstand for åpen debatt i Stortinget, sier Sigbjørn Gjelsvik, leder i Nei til EU.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Stopp den globale militære opptrappingen

Terrorismen må bekjempes, men det må ikke skje til prisen av hevnfokusert militarisering, som øker problemene i stedet for å minske dem.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

- Stopp importen av levende dyr fra kugalskapsland

I går ble det kjent at en dansk ku med kugalskap har nådd helt fram til slakteriet før smitten ble oppdaget. Dette er det fjerde tilfellet av bekreftet kugalskap i Danmark.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Sei i frå, Kofi!

- Når generalsekretæren i FN, Kofi Annan kjem på offisielt besøk til Noreg i dag og i morgon, må han seie kva han meiner om norsk og europeisk flyktninge- og asylpolitikk, seier leiar i Nei til EU Sigbjørn Gjelsvik.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook