Du er her: Framside / Aktuelt / Medieklipp

Medieklipp

Medieklipp blir ikke oppdatert med nye saker.

Denne oversikten er filtrert. Her synes bare saker om Likestilling. Du kan gjerne se alle sakene.

© Sindre Humberset
ikon for Ekstern peker

Bare én av fire blant de mektigste er kvinner

Under én av fire blant landbrukets 100 mektigste er kvinner. Leder i Nei til EU etterlyser en langsiktig strategi for 
å jevne ut kjønnsskjevhetene.

Far og datter
© pasukaru76
ikon for Ekstern peker

Store utfordringer i EUs likestillingspolitikk

Lufta går ut av likestillingspolitikken i EU, EU-domstolen blir hyllet som likestillingsforkjemper, og Norge blir refset for kjønnsbestemte forsikringsberegninger under likestillingsseminaret 'når likestillingen europeiseres' arrangert av CORE og ARENA i Oslo tidligere i november.

Far og datter
© pasukaru76
ikon for Ekstern peker

Høyre vil gi pappa perm, selv om mor ikke jobber

Høyres likestillingsutvalg vil gi fedre selvstendig opptjeningsrett slik at de kan ta pappaperm uavhengig av om mor jobber eller ikke.

20 kroner
© nn
ikon for Ekstern peker

Avviser at EU-dom påvirker norske foreldrepengeregler

Det er verken jusprofessor Finn Arnesen eller likestillingsombudet enig i. EU-domstolen har slått fast at mors arbeidssituasjon ikke kan påvirke hvor mye permisjon far skal få, i en sak fra Hellas.

Dommere ved EFTA-domstolen
ikon for Ekstern peker

- Norge må gjøre vesentlige endringer i reglene for foreldrepermisjon

Mors arbeidssituasjon kan ikke påvirke hvor mye permisjon far skal få, slår EU-domstolen fast. Det kan bety endringer i Norge og flere europeiske land. Likestillingsombudet ber Regjeringen rydde opp.

Far og datter
© pasukaru76
ikon for Ekstern peker

EU-domstolen sikrer norsk pappaperm

For at fedre skal få tatt ut permisjon av den såkalte fellesdelen stilles det krav til mors aktivitet. EU-domstolen har nå slått fast at et slikt krav er uforenlig med likestillingsdirektivet.

Graviditet
© davhor
ikon for Ekstern peker

Siste sjans for gravide

I en siste anstrengelse for å redde EUs forslag til nytt svangerskapsdirektiv, oppfordrer 497 av Europaparlamentets medlemmer for og 97 i mot at forslaget ikke skal trekkes.

Baby
ikon for Ekstern peker

Reform av mammaledighet på väg att skrotas

Onsdag görs ett försök att återuppliva ett strandat EU-förslag om förbättrad mammaledighet.

ikon for Ekstern peker

Feminister trur på framgang i neste EU-val

Feministisk Initiativ vonar å skape ei partigruppe i EU-parlamentet etter EU-valet i 2019.

Undervise studenter
© ucentralarkansas
ikon for Ekstern peker

– Kjønnsperspektiver gir et fortrinn i EU-søknader

– Dersom norske forskere blir flinkere til å oppfylle EU-kravene om kjønnsperspektiver i forskning, får de et konkurransefortrinn i Horisont 2020, sier Curt Rice.

© EU
ikon for Ekstern peker

Ordkrig om europeisk likestillingspolitikk

Etter at EU-parlamentet vedtok en uttalelse om likestilling anklager de svenske Kristeligdemokratene Vänsterpartiet for å svikte EU-idealene sine.

© SMK
ikon for Ekstern peker

(Bittelitt) mer likestilt i Norden

Hvem sitter i de viktigste maktposisjonene i de nordiske landene? Kvinnene tar sakte innpå mennene, og Norge er best i klassen.

ikon for Ekstern peker

Menn tjener fortsatt mest i Europa

Kvinner tjente i gjennomsnitt 16,4 prosent mindre enn menn i EU i 2013, viser en ny oppstilling

Jean Claude Juncker
ikon for Ekstern peker

Sjuande kvinne i EU-kommisjonen er frå Polen

Polen nominerer visestatsminister Elżbieta Bieńkowska til landets EU-kommissær. Dermed har kommisjonspresident Jean-Claude Juncker med seg sju kvinner av dei 27 i kommisjonen.

Familievold
© NN
ikon for Ekstern peker

Ny konvensjon beskytter kvinner mot vold

Med Istanbul-konvensjonen tar Europa en lederrolle internasjonalt for å forebygge og bekjempe vold mot kvinner. Gjennom EØS-midlene hjelper Norge en rekke land i Sentral- og Sør-Europa med å oppfylle kravene i konvensjonen.

EU-parlamentet i Brussel
© anthonyjhicks
ikon for Ekstern peker

EU-parlamentet vil ikkje ha "herreklubb"

EU-parlamentet er kritiske til mangelen på kvinnelege EU-kommissærar, men parlamentet er ikkje noko fyrtårn for likestilling sjølv.

Lobbyisme i EU
© www.worstlobby.eu
ikon for Ekstern peker

EU-kommisjonen meiner dei vil klare å fikse kjønnsfordelinga

Berre fem av 28 medlemsland har nominert kvinner som sin EU-kommissær. EU-kommisjonspresidenten sin stabssjef er likevel håpefull når det gjeld kvinnerepresentasjonen i kommisjonen

 
ikon for Ekstern peker

Unik metode skal utjevne lønnsforskjeller (sv.)

Lønnsforskjeller mellom mann og kvinne skal minskes ved hjelp av en ny type sertifisering av selskapene på Island.

Inne i Europa-Parlamentet
© EU
ikon for Ekstern peker

EU-parlamentets kvinnerepresentasjon flater ut

Andelen kvinnelige representanter øker bare marginalt etter valget.

 
ikon for Ekstern peker

Kvinneetasje på dansk designhotell kan være ulovlig

Designhotell i København satte av en hel etasje hvor ingen menn har adgang. Nå vil dansk rett avgjøre om kvinneetasjen er ulovlig.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook