Du er her: Framside / Aktuelt / Medieklipp

Medieklipp

Medieklipp blir ikke oppdatert med nye saker.

Denne oversikten er filtrert. Her synes bare saker om Helse og velferd. Du kan gjerne se alle sakene.

© Stortingsarkivet
ikon for Ekstern peker

Nordisk kamp mot trygde-turistene

EU foreslår at arbeidsledige skal kunne ta med seg dagpenger til andre EU/EØS-land i opptil seks måneder. – Det vil gi en utvikling i feil retning, sier arbeidsminister Robert Eriksson.

Doktor
ikon for Ekstern peker

TTIP vil kommercialisere Nordens sundhedsvæsen

Dyrere medicin, farligere eksperimenter og hensynet til profit over patienthensyn er forventelige følgevirkninger i en frihandelsaftale mellem EU og USA, som også vil omfatte medicinske produkter og tjenester

Helsearbeid
ikon for Ekstern peker

Vil gjøre det ulovlig å utestenge private aktører

Det nye byrådet vil utestenge private kommersielle aktører fra å drive byens sykehjem. – Nytt lovverk vil gjøre dette ulovlig, sier Anette Strand (H).

Gris
© The Pug Father
ikon for Ekstern peker

Norge er i førersetet i kampen mot antibiotikaresistens

Forbruket av antibiotika i husdyrholdet i Norge er blant det aller laveste i verden. Kampen mot antibiotikaresistens står likevel høyest på dagsorden når landbruks- og matminister Sylvi Listhaug møter i ulike internasjonale fora. Andre lands representanter er imponert både over status i Norge og våre ambisiøse målsetninger.

Medisin
ikon for Ekstern peker

Homøopatpiller kan bli borte fra det norske markedet

Et nytt EU-direktiv krever at alle homøopatiske legemidler må være registrert for å kunne selges lovlig i Norge fra 12. januar 2017. Saksordføreren for Legemiddelmeldingen, Sveinung Stensland (H), sier til NTB at homøopatiske midlers effekt er dårlig dokumentert.

ikon for Ekstern peker

Bil-lobbyen i EU vinn kampen for å få sleppe ut meir

Bellona meiner menneskeliv kan gå tapt når bil-lobbyen i EU vinn kampen for å få sleppe ut fire gongar den lovlege mengden av farlege stoff.

Vogntog
ikon for Ekstern peker

Utanlandske vogntog køyrer lovleg med livsfarlege dekk

Lastebileierforbundet og folk i dekkbransjen meiner nye EU-reglar opnar for at vogntog kan bruka livsfarlege sommardekk på vinterføre. Nrk fortel at samferdselsministeren krev svar frå Vegdirektoratet om det er eit smutthol i lova som må tettast

ikon for Ekstern peker

Eit demokratisk dilemma

Ein ny handelsavtale mellom USA og Europa er på trappene. Målet er å auke ein del av verdshandelen. Men avtalen er ein trussel mot demokratiske praksisar, seier kritikarar.

Kjemikalier
ikon for Ekstern peker

Norge i bresjen for en mer ambisiøs kjemikaliepolitikk

Norge og åtte EU-land jobber for et mer ambisiøst kjemikalieregelverk, for å beskytte både forbrukere og miljøet. 20. oktober møttes myndigheter, interesseorganisasjoner og industrirepresentanter til konferanse i Brussel.

Eldreomsorg
ikon for Ekstern peker

«Bestemor på anbud» blir advokatmat

Oslo-byrådets løfte om å avvikle kommersiell, men beholde ideell, drift av sykehjem strider mot nye EU-regler, hevder NHO. – Juridisk tåkelegging, svarer Rødt.

© Norges Bondelag
ikon for Ekstern peker

Dette vil vi eksportere fra norsk landbruk! Ønsker streng nordisk antibiotikapraksis i hele EU

Bønder i Norden ber sine ministre om å stå på for at EU forbyr forebyggende antibiotikabehandling til husdyr.

Eldreomsorg
ikon for Ekstern peker

Nye EU-regler truer ideell omsorg

Frelsesarmeen, Virke og forskere mener nytt EU-direktiv truer ideelle helse- og omsorgstilbud.

BArn
ikon for Ekstern peker

Kon­ser­va­tive EU-til­hen­gere fikk gavepakke av EU-domstolen i dag

EUs generaladvokat anbefalte tirsdag å tillate britene å sjekke om utlendinger som krever barnetrygd, har oppholdstillatelse før de får det.

© CHC Helikopter Service
ikon for Ekstern peker

– Jeg håper dette regelverket går rett i søppelbøtta.

Industri Energi frykter for helikoptersikkerheten i Nordsjøen.I midten av oktober vil EU-kommisjonen høyst sannsynlig vedta det nye europeiske offshore helikopterregelverket HOFO. I forrige uke uttrykte Industri Energi et klart nei til forslaget.

ikon for Ekstern peker

Elvestuen krever strakstiltak mot dårlig luftkvalitet

Ola Elvestuen (V), leder av Stortingets miljøkomité, er opprørt etter at Norge ble domfelt av EFTA for dårlig luftkvalitet. Han krever umiddelbare tiltak.

ikon for Ekstern peker

Gir deg bedre informasjon om farlige kjemikalier

Ny EU-dom gjør det enklere for forbrukere å se hvilke farlige stoffer som finnes i produkter.

Dommere ved EFTA-domstolen
ikon for Ekstern peker

EU-domstolen avviser velferdsmigrasjon

Ei avgjerd frå EU-domstolen seier at medlemslanda kan nekte velferdsytingar til innbyggjarar frå eit anna medlemsland.

ikon for Ekstern peker

– EØS-retten hindrer nasjonale folkehelsetiltak

EU-retten beskytter fri handel selv om noen varer er direkte helseskadelig. – Hensynet til folkehelsen bør veie tyngre, mener forsker.

Kjemikalier
ikon for Ekstern peker

Norsk seier i EU-domstolen om kjemikalieinformasjon

Norge har sammen med seks EU-land vunnet en sak for EU-domstolen om tolkning av det europeiske kjemikalieregelverket REACH.

20 kroner
© nn
ikon for Ekstern peker

Avviser at EU-dom påvirker norske foreldrepengeregler

Det er verken jusprofessor Finn Arnesen eller likestillingsombudet enig i. EU-domstolen har slått fast at mors arbeidssituasjon ikke kan påvirke hvor mye permisjon far skal få, i en sak fra Hellas.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook