Du er her: Framside / Aktuelt / Medieklipp

Medieklipp

Medieklipp blir ikke oppdatert med nye saker.

Denne oversikten er filtrert. Her synes bare saker om Energi og naturressurser. Du kan gjerne se alle sakene.

Oljeplattform
© tsuda
ikon for Ekstern peker

EU og Norge i feide om Nordsjøen

EU og Norge er i beinhard strid om hvem som skal ha ansvaret for sikkerheten på norske oljeplattformer. Vinner EU, kan det gi store problemer for en rekke oljeselskaper.

Høyspentmast
© piyushthacker
ikon for Ekstern peker

Flere eksportkabler til EU?

Olje- og energidepartementet har lagt fram høringsnotat om endringer i energiloven der det foreslås at andre selskaper enn Statnett skal kunne bygge og eie mellomlandskabler for kraft.

Energi
© hubgoat
ikon for Ekstern peker

EU energy boss wants urgent push for closer energy union

BRUSSELS (Reuters) - Europe's energy boss said on Wednesday EU member states lacked sufficient alternatives to Russian supplies and called for "an urgent political push" for strategic power and gas links to share resources.

Tråler
ikon for Ekstern peker

Røkke-kupp

Fredag i forrige uke la fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) fram sjømatindustrimeldingen i Tromsø. Som Klassekampen skrev lørdag, foreslår hun å avvikle den gamle samfunnskontrakten trålerflåten har hatt med fiskeindustri og lokalsamfunn på kysten.

Oppdrettsmærer
ikon for Ekstern peker

Samlet for frihandel

Sjømatalliansen innledet november 2015 med å samles i Brussel. Målsetningen med samlingen har vært strategidiskusjoner og koordinering av alliansens videre arbeide samt oppdatering på aktuelle handelspolitiske utfordringer.

Kraftverk
© Statkraft
ikon for Ekstern peker

Norge på fornybar-toppen

Norge har det suverent mest fornybare elforbruket i hele Europa. Mens EU-landene må nøye seg med en gjennomsnittlig fornybarandel på 25 prosent, kan Norge vise til hele 105 prosent.

© Regjeringen.no
ikon for Ekstern peker

– Stor betydning for Norge

EU tar første skritt mot en energiunion. Her har ikke Norge råd til å sitte på gjerdet, sier Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

© CHC Helikopter Service
ikon for Ekstern peker

Sikkerhet er ingen handelshindring!

Ungdom mot EU støtter Industri Energi i kampen for en sikker arbeidshverdag for de som arbeider offshore. De strenge reglene som norske helikopterselskap arbeider etter er helt nødvendige, og vi ser at EUs nye offshore helikopterforordning (HOFO) er en trussel for disse.

© CHC Helikopter Service
ikon for Ekstern peker

Frykter nye EU-regler for helikopterflyging

– Forslaget til nye EU-regler i luftfarten kan gi oss lavkostselskaper med driftstillatelse i et annet EU-land som får operere på sokkelen uten at Luftfartstilsynet kan føre tilsyn med virksomheten. Det er uakseptabelt, sier forbundsleder Jan Olav Brekke.

Atomkraftverk
© EnvironmentBlog
ikon for Ekstern peker

- Norske strømkunder blir lurt

Kull, gass og atomkraft utgjør 70 prosent av strømmen nordmenn kjøper, ifølge EU-tall. Regnestykket er svært omstridt.

ikon for Ekstern peker

EU må tilrettelegge for elektrifisering

EUs rammeverk for energi og klima etter 2020 må tilrettelegge for utslippsfri energibruk for at målet om et tilnærmet utslippsfritt Europa i 2050 skal nås, skriver Energi Norge i et høringssvar til EU-kommisjonen. Dette gjelder særlig elektrifisering av transportsektoren.

© Regjeringen.no
ikon for Ekstern peker

Lobbyisten for det grå skiftet

EU snakker om det grønne skiftet. Tord Lien snakker om det grå, skriver Kjetil B. Alstadheim.

Oljeplattform
© tsuda
ikon for Ekstern peker

- Vi trenger signaler fra Europa, og vi trenger dem snart

Statoil ønsker gassforsikringer fra Europa. Om de ikke kommer, kan det få konsekvenser for oljekjempens investeringer i fremtiden.

Oljeplattform i Nordsjøen
© Hypocentre
ikon for Ekstern peker

EUs klimakommissær stoler på norsk gass

EUs klimakommissær Miguel Arias Cañete mener Norge har vist seg som en svært pålitelig gassleverandør, i motsetning til visse andre.

Fritidsfiskere
ikon for Ekstern peker

– Gode forslag i skyggen

Råfisklagssjef Trygve Myrvang frykter at debatten rundt de omstridte forslagene i Tveterås-rapporten, tar fokuset fra det han mener er gode forslag.

ikon for Ekstern peker

Nordsjøen er eit skittent spiskammers

Nordsjøen er eit fantastisk matfat, men også svært forureina. Forskarar frå Hjortsenteret vil trenge djupare ned i Nordsjøens økosystem.

Gassrørledning
© MattandAshley
ikon for Ekstern peker

Norsk gass økte markedsandelen i EU

Fjoråret ble nok et begredelig år for gassetterspørselen og -forbruket i de 28 EU-landene: Fallet var på hele 11,2 prosent og endte på 409 BCM, eller ca 4 418 TWh, ned fra henholdsvis 460 BCM og 4 976 TWh i 2013. Men Russland-Ukraina-krisen gjorde EU-landene mer avhengige av norsk gass som økte sin markedsandel fra 23 prosent i 2013 til 25,8 prosent i 2014.

Gassrørledning
© MattandAshley
ikon for Ekstern peker

Gazprom-sjef åtvarar mot høgre gassprisar

Gazprom-sjef Alexi Miller åtvarar EU om at den planlagde energiunionen vil føre til høgre prisar.

Smelteovn
© henkerik
ikon for Ekstern peker

ESA stopper norsk støtte

EFTAs overvåkningsorgan ESA har besluttet å ikke godkjenne et tilskudd på 16 millioner kroner fra Innovasjon Norge for å dekke økte kostnader til bygging av et energigjenvinningsprosjekt ved Finnfjord AS.

Vindmølle
© kjelljoran
ikon for Ekstern peker

Økonomisk vekst på tross av lavere strømforbruk

Tidligere har økonomisk vekst i Europa alltid vært tett knyttet til økt forbruk av strøm. Men de siste årene har økonomien vokst, mens strømforbruket er redusert.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook