Du er her: Framside / Aktuelt / Medieklipp

Medieklipp

Medieklipp blir ikke oppdatert med nye saker.

Denne oversikten er filtrert. Her synes bare saker om Distrikts- og regionalpolitikk. Du kan gjerne se alle sakene.

Hurtigruten
© oddbjorn
ikon for Ekstern peker

Sjekker om Hurtigruten har fått for mye betalt

EFTAs overvåkingsorgan ESA skal undersøke om Hurtigruten har fått for mye betalt for tjenester selskapet utfører for det offentlige.

Hurtigruten
© oddbjorn
ikon for Ekstern peker

Hurtigruten skal undersøkes av ESA

EFTAs overvåkingsorgan ESA skal undersøke om Hurtigruten har fått for mye betalt for tjenester selskapet utfører for det offentlige.

ikon for Ekstern peker

ESA følger med på Fjord1

- Salget av Fjord1 kan være interessant for oss, hvis det har skjedd til lavere pris enn markedsverdi, sier direktør i ESA, Gjermund Mathisen til BT.

Tråler
ikon for Ekstern peker

Røkke-kupp

Fredag i forrige uke la fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) fram sjømatindustrimeldingen i Tromsø. Som Klassekampen skrev lørdag, foreslår hun å avvikle den gamle samfunnskontrakten trålerflåten har hatt med fiskeindustri og lokalsamfunn på kysten.

Gårdsbruk
ikon for Ekstern peker

– Stå på krava for levende bygder!

følge EU- og EØS-minister Vidar Helgesen har EU-kommisjonen lagt fram betydelige krav ovenfor Norge i de pågående artikkel 19-forhandlingene.

Dommere ved EFTA-domstolen
ikon for Ekstern peker

ESA og Norge felt i EFTA-domstolen

EFTA-domstolen mener at Norge og ESA ikke har gjort jobben sin da de vedtok at firmaer 
basert i sør kan få samme avgiftsreduksjoner som i nord.

Båtverft
ikon for Ekstern peker

– Dette har vært Davids kamp mot Goliat

EFTA-domstolen har nå opphevet vedtaket som ga norske myndigheter grønt lys til å gi sørnorske firmaer regionalstøtte når deres arbeidstakere ble leid ut til Nord-Norge. Til tross for at dette er en viktig sak for Nord-Norge opplever Kimek at de kjempet denne kampen alene.

ikon for Ekstern peker

Avvikling av brevdistribusjon på lørdag

Det er nå vedtatt at den nye postloven trer i kraft 1. januar 2016. Konsekvensene er at postmarkedet i Norge liberaliseres fullt ut og at lørdagsdistribusjon av brevpost skal opphøre.

Helsearbeid
ikon for Ekstern peker

Kommunene går glipp av millioner fra EU

– Det ligger store, ubrukte muligheter til innovasjon for norske kommuner i EUs forskningsprogram, sier Petter Aaslestad, leder av Forskerforbundet.

ikon for Ekstern peker

EØS nektet Røros-selskapet å selge hjørnekjøleskap

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) forbød i 2013 de tre norske selskapene Røros Metall, Scandinavian Appliances og Thermocold KFD å selge kjølehjørner til husholdningsbruk.

Konserthuset Kilden, Kristiansand
ikon for Ekstern peker

Kulturhusene frykter kjemperegning

Norske kulturhus risikerer å måtte betale tilbake enorme summer i momskrav til Skatteetaten. Bærum og Asker kulturhus er blant dem.

ikon for Ekstern peker

– Vi kommer nok til å dobbelsjekke

Ivar Vigdenes (Sp) tror ikke ESA-dom skaper problemer for Kimen, men sier kommunen skal ta en gjennomgang av prosjektet.

© Nei til EU
ikon for Ekstern peker

– Konstant angrep på distriktene

Per Martin Sandtrøen mener at distriktene er under et konstant angrep fra EU gjennom EØS-avtalen. Banksjef Arne Sund leder én av bedriftene som påvirkes.

Smelteovn
© henkerik
ikon for Ekstern peker

ESA stopper norsk støtte

EFTAs overvåkningsorgan ESA har besluttet å ikke godkjenne et tilskudd på 16 millioner kroner fra Innovasjon Norge for å dekke økte kostnader til bygging av et energigjenvinningsprosjekt ved Finnfjord AS.

EUs flagg
© nn
ikon for Ekstern peker

Skal trygge nordnorske interesser i EU

De nordnorske fylkene blir hørt når EU diskuterer regionalutvikling. Blant annet er ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift viktig å beholde for Nord-Norge. En ny OECD-rapport skal bli et verktøy for felles samarbeid overfor EU.

Sandefjord Fotball Stadion
ikon for Ekstern peker

Slik kunne kommunen unngått ESA-klage

Kommunen hadde tre alternative måter å gi stadiontomta på. Den som ble valgt, ga bråk.

ikon for Ekstern peker

Bitter bonde-strid om rovdyr også i EU

Strid mellom rovdyr og bygder også i EU: Bondeorganisasjonene trekker seg i protest fra samarbeidet om rovdyrpolitikk i EU.

Gårdsbruk
ikon for Ekstern peker

EU-tiltak skal skape vekst i distrikts-Norge

Strategien som skal hjelpe kvinna på markedet i Sør-Spania skal også hjelpe norske regioner til økonomisk vekst. I flere norske fylker er man nå i gang med vekstprosjektet fra EU.

ikon for Ekstern peker

Ny postlov vil ramme distriktene hardt

EU har konstatert at postdirektivet ikke har gitt innbyggerne billigere og bedre tjenester og er i ferd med å utforme en ny politikk på området. Regjeringen vil likevel innføre EUs tredje postdirektiv.

© Paul Paiewonsky/FKD
ikon for Ekstern peker

Fiskeriministeren vil beholde norsk eierskap til fisken

Tirsdag fikk fiskeriministeren en rapport som anbefaler å frata aktive fiskere eneretten til å eie fiskebåter og dermed fiskekvotene. Den utløser stor uro.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook