Du er her: Framside / Aktuelt / Medieklipp

Medieklipp

Medieklipp blir ikke oppdatert med nye saker.

Denne oversikten er filtrert. Her synes bare saker om EØS. Du kan gjerne se alle sakene.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Nei til EUs globale partnere

REPORTASJE. World Social Forum ble avholdt i februar i Porto Alegre, i det sørlige Brasil. Konturen av en global bevegelse for en alternativ utvikling har aldri vært så tydelig. 50 000 mennesker deltok i åpningen av Forumet. Mange av dem var naturlige alliansepartnere for Nei til EU. Av Anne Beathe Kristiansen,
Rådsmedlem og leder i Senterungdommens Landsforbund

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Vår holdning til EØS

Det har alltid vært et stort flertall i NTEU mot EØS-avtalen. Organisasjonen arbeidet aktivt mot innmelding i 1992. Et stortingsflertall som ikke hadde mandat til det, vedtok likevel innmelding.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

EØS truer norske ressurser

Nei til EU krever at norske myndigheter forsvarer næringsgrunnlaget vårt.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Til kamp mot ESA

Nei til EUs leder Sigbjørn Gjelsvik varslet kamp mot ESA i sin ledertale på landsmøtet.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Nei til EU for miljøet og mot ESA

I 2002 skal Nei til EU gjennomføre en miljøkampanje og starte arbeidet med å få lagt ned EØS-kontrollorganet ESA.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Nei til anbudstvang fra EU

EU har foreslått en forordning som pålegger medlemslandene å legge all drift av tog og busser, trikker, T-baner og ferjer ut på anbud. Dette kan også bli norsk lov gjennom EØS.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

EØS truer verdien av petroleumsressoursene

EU-kommisjonen har anlagt sak mot flere oljeselskap som er rettigshetshavere på gassfeltene på norsk sokkel. Selskapene risikerer bøter på mange milliarder kroner fordi salget av gassen til kontinentet har skjedd på samordnet måte gjennom Gassforhandlingsutvalget (GFU). Kommisjonen hevdet at dette er i strid med EØS-avtalens §53 som forbyr samarbeide mellom leverandører som hindrer konkurranse.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Pressemelding: EF-domstolen bestemmer ikke i Norge, Jagland!

Utenriksminister Thorbjørn Jagland uttaler i Aftenposten i dag at Norge må følge EF-domstolens vedtak i patent på liv-saken fordi "vi har bedt domstolen avgjøre saken".

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Krever åpenhet om EØS-endring

- Regjeringa diskuterer nå "oppgradering" av EØS-avtalen i lukkede møter med EU. Dette er ikke demokratisk holdbart. Nei til EU krever at disse drøftingene blir gjenstand for åpen debatt i Stortinget, sier Sigbjørn Gjelsvik, leder i Nei til EU.

 
ikon for Ekstern peker

EU krever renere kloakk i Mekjarvik

Sentralrenseanlegget i Mekjarvik må legge om driften for å tilfredstille EU-krav om kloakkrensing. Bare på investeringssiden kan det koste 60-70 millioner kroner.

 
ikon for Ekstern peker

EØS-avtalen kan bli truet

Norges EU-ambassadør Einar Bull sier det særnorske importforbudet kan få konsekvenser for Norge. På et møte med veterinærkomitéen i Brussel i går, ble det nemlig antydet at det kan føre til at hele innholdet i EØS-avtalen må diskuteres på nytt.

tomt:
 
ikon for Artikkel (ikke i bruk)

Sjølvsagt er EØS-veto mogleg

KRONIKK: Stortinget vedtek 19. januar matsminkedirektiva inn i EØS-avtalen, og det einaste argumentet til fleirtalet (AP, Frp, H) er at eit veto ville øydeleggja forholdet til EU. Av Steinulf Tungesvik.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook