Du er her: Framside / Aktuelt / Medieklipp

Medieklipp

Medieklipp blir ikke oppdatert med nye saker.

 
ikon for Ekstern peker

Ulikheten vokser i EU

Antallet barn som lever i stor fattigdom i EU er steget markant siden 1980. I England vokser mer enn hvert fjerde barn opp i en familie som lever under fattigdomsgrensen. I Tyskland, Nederland og Frankrike er også tallet på barn som vokser opp i fattigdom økende.

 
ikon for Ekstern peker

ESA-press for ku-register

Norge oppfyller ikke EUs krav om et sentralt register over storfe, mener Eftas kontrollorgan ESA. Dette registeret skulle blant annet kompensere for at grensekontrollen ble fjernet gjennom Veterinæravtalen.

 
ikon for Ekstern peker

Sauegalskap neste?

En sau kan være angrepet av en hittil ukjent avart av kugalskap, like smittefarlig og dødelig. Sauegalskapen vil kunne spre seg langt fortere og i større skala enn hos storfe. Ikke bare Europa, men også resten av verden kan få alvorlige problemer, hvis det virkelig finnes BSE hos sau.

 
ikon for Ekstern peker

Kugalskap: – 500 000 briter kan dø

Britiske forskere frykter at så mange som 500 000 briter kan dø av sykdommen Creutzfeldt-Jakob de kommende 30 årene. De sju første tilfellene av sykdommen ble oppdaget i 1995. Etter dette er det registrert i alt 75 smittede personer. Dødssiffrene stiger i urovekkende hastighet.

 
ikon for Ekstern peker

Skyld på bøndene

Tenk om noen husker hvem som åpnet for import av levende dyr til Norge. Eller hva som ble sagt om dyreimport da Veterinæravtalen med EU ble presset gjennom. Det ville blitt fryktelig pinlig for ja-sida og Arbeiderpartiet.

 
ikon for Ekstern peker

EU-rapport: Full sysselsetting i Europa om 10 år

En dansk EU-rapport viser ukuelig optimisme kort tid før Danmark skal ta stilling til om kronen skal skiftes ut med euro.

 
ikon for Ekstern peker

Importgalskapen

Landbruksdepartementet prøver å gjøre bøndene til syndebukker for kugalskapsskandalen. Landbruksministeren gjør importstopp av storfe til den enkelte bondes moralske ansvar, etter at veterinæravtalen har gjort importforbud ulovlig.

 
ikon for Ekstern peker

– Aps EU-kjør gjør samarbeid umulig

– EU-kjøret fra Ap-ledelsen gjør nærmere samarbeid med oss umulig. Dersom Ap-landsmøtet gir ledelsen slik «handlefrihet», vil de neste fire årene gå med til å mobilisere nei-siden til kamp mot ny søknad, sier Senterpartileder Odd Roger Enoksen.

 
ikon for Ekstern peker

EU-byråkrati stopper nødhjelp

Det tar gjennomsnittlig fire år og to måneder før nødhjelp og bistand fra EU når fram til mottakerne, går det fram av en knusende rapport utarbeidet av en komité i det britiske Underhuset. Rapporten legger skylden på EU-kommisjonen, som anklages for dårlig forvaltning og tungrodd byråkrati.

 
ikon for Ekstern peker

Overnasjonal påtalemakt i EU

EU-kommisjonen går inn for å opprette en overnasjonal påtalemakt som kan gripe inn mot fusk og svindel i medlemslanda. Påtalemakten må grunnlovsfestes i EU gjennom traktatendringen i høst.

 
ikon for Ekstern peker

Genmat ute av kontroll

Uavhengig av om forbrukerne liker det eller ikke, er det stort sett umulig å gardere seg mot genspleiset mat. Ti prosent av et utvalg danske matvarer inneholdt genspleiset mais og soya, uten at det var merket.

 
ikon for Ekstern peker

Danmark mot gift i krydder

Danmark står igjen på barrikadene i EU – denne gangen for å hindre et forslag om å innføre en høyere maksimumsgrense for giftstoffet aflatoksin i krydder.

 
ikon for Ekstern peker

Unionen som er seg sjøl nok

Det er drøy kost å lese at et stort flertall av EU-landene ønsker at EU lager en konkurrent til den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

 
ikon for Ekstern peker

Ettårsdag

En viktig moralsk seier, men i praksis betydde det lite. Det er oppsummeringen fra britiske aviser et år etter at EU tok bort forbudet mot eksport av britisk kjøtt.

 
ikon for Ekstern peker

Ingen hast med EU-medlemskap

Norge bør bli medlem av EU, ikke neste stortingsperiode, men den deretter hvis det er et flertall for.

 
ikon for Ekstern peker

Norsk tax-free salg tar av

EU har avviklet salg av taxfree-produkter innad i unionen, noe som har ført til 30 prosent lavere omsetning på fly og ferger på ett år. I Norge har salget derimot økt med 100 millioner i perioden.

 
ikon for Ekstern peker

EØS-avtalen under angrep

– Når sant skal sies var EØS aldri ment å være annet enn en overgangsordning, sier Reiulf Steen. Flere framtredene EU-motstandere advarer nå mot unionistenes taktikk.

 
ikon for Ekstern peker

En inhuman og ulogisk politikk

EU-landene stenger ute flyktninger samtidig som arbeidskraftsinnvandringen må økes.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook