Du er her: Framside / Aktuelt / Aktiviteter / Fylkesrådsmøte og åpen...

Aktiviteter

Flere aktiviteter
Arne Byrkjeflot

Fylkesrådsmøte og åpent møte i Østfold Nei til EU

Fylkesrådsmøte og åpent møte avholdes lørdag 7. oktober i Misjonssalen, Råde. Arne Byrkjeflot deltar på det åpne møtet og tar for seg Acer (Europeisk Energiregulatorbyrå), overføringskabler for strøm fra Norge til Europa og konsekvenser for norske strømkunder.

Program:

09.30: Oppmøte og registrering

10.00: Åpning fylkesrådsmøtet
-Godkjenning av innkalling og dagsorden
-Valg av møteleder (-e)
-Forretningsorden
-Leders innlegg

Orientering om landsmøte: Ikke landsmøte i 2017, men i 2018.

10.50: Uttalelser

11.00: Innkomne forslag

11.30-12.15: Kampanje; utdeling av «rare» grønnsaker.

Vi markerer uenighet mot EUs urimelige regelverk om frukt og grønnsakers fasong og utseende.

12.15-13.00: Lunsj (lokalprodusert grønnsakssuppe)

13.00: Åpent møte

Tema: Acer, overføringskabler for strøm fra Norge til Europa, og konsekvenser for norske strømkunder.

Innleder: Arne Byrkjeflot.

Debatt.

15.30: Avslutning.

Vedrørende fylkesrådssmøtet, så sender lokallagene stemmeberettige delegater i henhold til vedtektene og eventuellt observatører hvis det foreligger ønsker om det. Det åpne møtet er åpent for alle medlemmer.

Ifølge vedtektene skal sakspapirer sendes ut til delegatene 10 dager før møtet, så det er ønskelig med tilbakemeldinger fra lokallagene innen 27. september med påmelding av delegater til leder i Østfold Nei til EU, Liv Ekra Ornsäter. Epost: livekorn@frisurf.no Telefon: 92813505

Tar til
Lørdag 7. oktober 2017 kl. 09:30
Varer til
Lørdag 7. oktober 2017 kl. 15:30
Sted
Misjonssalen
Råde

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook