Du er her: Framside / Aktuelt / Aktiviteter / Årsmøte i Troms Nei ti...
© wikimedia.org

Årsmøte i Troms Nei til EU 2017

VELKOMEN: av  leiar Troms Nei til EU

Foredrag av Olaf Gjedrem, nestleiar i Nei til EU.

ÅRSMØTESAKER

Dagsorden:

 1. Konstituering
 • Valg av møteleier og referent
 • Val av to personer til å skriva under protokollen
 1. Årsmelding
 2. Regnskap
 3. Arbeidsplan for 2018
 4. Budsjett
 5. Val av
 • leiar
 • styremedlemmer
 • varamedlemmer til styret
 • valkomite
 • revisor
 • 2 medlemmer til rådet i Nei til EU
 • 7 landsmøtedelegater

 7. Fråsegner

Forslag til fråsegner kan de sende til styreleiar på e-post: olavflaate@hotmail.com innan fredag 20.oktober 2017.

Forslag til valkomiteen kan de sende til: Åshild Fause på e-post: ashild.fause@hitos.no snarest og seinast 20 oktober 2017.

For meir informasjon ta kontakt med leiar av Troms Nei til EU på e-post:olavflaate@hotmail.com eller mobil: 92680283

Lett servering.

Velkomne skal de vera.

For Troms Nei til EU

Olav Flaate

leiar

Fylgjande kan møta med stemmerett på årsmøtet:

Frå lokallaga:: Inntil 4 utsendingar under føresetnader av kjønnsbalanse.

Frå andre kommunar: 1 kontaktperson.

Fylkesstyret.

Tar til
Lørdag 28. oktober 2017 kl. 11:00
Varer til
Lørdag 28. oktober 2017 kl. 15:00
Sted
Fagforbundet avd.177 sine lokaler på Stortorget 5 i Tromsø

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

 • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook